Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Władysława Jagiełły 6, tel./fax (0-24) 253-46-36
kutno@pbw.lodz.pl

USŁUGI

Filia PBW w Kutnie:
wspiera działalność bibliotek szkolnych, wspomaga nauczycieli w realizacji ścieżki Edukacja czytelnicza i medialna, organizuje doskonalenia zawodowe pracowników bibliotek szkolnych.

Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla uczniów na wszystkich etapach kształcenia.

Proponowana tematyka:

  • Rodzaje bibliotek, biblioteka pedagogiczna jako miejsce wyszukiwania informacji, warsztat informacyjny bibliotek.

  • Katalogi biblioteczne – tradycyjne i komputerowe bazy danych.

  • Polskie biblioteki cyfrowe.

  • Sporządzanie bibliografii załącznikowej na określony temat.

  • Higiena czytania (uczenia się). Jak poprawić swoją technikę czytania?

  • Aparat naukowy książki (klasy III gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne).

  • Media – przyjaciel czy wróg (Internet, telewizja).

  • Reklama społeczna.

  • Szeroko rozumiane zagrożenia cywilizacyjne (uzależnienia, sekty, agresja, przemoc).

  • Inne zaproponowane przez nauczyciela.

Przygotowujemy zestawienia bibliograficzne na potrzeby rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych itp.

Przygotowujemy Wykazy nabytków, prezentujemy nowości na spotkaniach
w Filii w Kutnie i w placówkach oświatowych (po uprzednim zaproszeniu).

Organizujemy w Filii w Kutnie wystawy prac uczniów powstałych podczas szkolnych konkursów literackich lub plastycznych.

Uczestniczymy w organizacji i bierzemy udział w imprezach szkolnych: konkursy, wystawy.

Bierzemy udział w głośnym czytaniu, zabawach z książką w szkołach i przedszkolach. 

 

 

 

Zajęcia z uczniami

 

 


arrow4.gif (5188 bytes)
Strona PBW w Łodzi