Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego
Filia w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. 3-Maja 46, tel./fax 0-42 717-43-04
zgierz@pbw.lodz.pl

USŁUGI

Filia PBW w Zgierzu:

od wielu lat wspiera działalność bibliotek szkolnych, wspomaga nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, promuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

szkolenia dla nauczycieli

 

konferencje

Proces wspomagania szkół realizujemy poprzez:

 • organizowanie szkoleń dla nauczycieli
  i nauczycieli bibliotekarzy

 • organizowanie konferencji, warsztatów
  i spotkań metodycznych we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
  i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgierzu

 • organizowanie działań w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 • udostępnianie nauczycielom gotowych pakietów książek o wybranej tematyce
  z przeznaczeniem do zajęć dydaktycznych, wystaw, szkoleń rad pedagogicznych

 • organizowanie konkursów literackich
  i plastycznych dla uczniów wszystkich typów szkół

 • przygotowywanie i prezentowanie nowości książkowych

 • opracowywanie zestawień bibliograficznych

 • prezentowanie wystaw tematycznych

 • realizowanie praktyk zawodowych dla studentów

 • prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci przedszkolnych i uczniów wszystkich typów szkół. 

Sieć współpracy i samokształcenia:

Od października 2011 r. w bibliotece pedagogicznej w Zgierzu działa Grupa Wsparcia Bibliotekarzy. W spotkaniach uczestniczą nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlic z 18 szkół z terenu Zgierza i powiatu zgierskiego. Celem naszych spotkań jest: integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy, wymiana informacji, poszerzanie wiedzy i umiejętności, samokształcenie, doskonalenie warsztatu pracy w sferze dydaktycznej i bibliotekarskiej, rozwój osobisty, budowanie atmosfery i stwarzanie okazji do realizacji wspólnych celów, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz współpraca obejmująca różnorodne obszary działań edukacyjnych i kulturalnych. Od roku szkolnego 2013/2014 spotkania Grupy Wsparcia Bibliotekarzy odbywają się w ramach Sieci współpracy i samokształcenia. Naszym nadrzędnym celem jest organizacja różnych działań, mających na celu popularyzację i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jednym z takich działań było zorganizowanie Happeningu czytelniczego w Zgierzu, podczas którego grupa 250 uczniów z 13 szkół powiatu zgierskiego przeszła ulicami Zgierza w barwnym korowodzie skandując hasła promujące czytelnictwo i biblioteki szkolne.

lekcje biblioteczne


konkursy


Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podejmowanymi przez nas działaniami
do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, filia w Zgierzu, ul. 3 Maja 46.

 


arrow4.gif (5188 bytes)
Strona PBW w Łodzi