BOŻE NARODZENIE

 


 

KSIĄŻKI

 

1. „Opowieść o pewnym skąpcu” – scenariusz opracowany na podstawie opowieści wigilijnej Dickensa. W: Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) : w szkole podstawowej I-VI. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277817/2 Bibl. (Mat. Rep.71/1) S.24-32

2. „Przychodzi Zbawiciel’ – inscenizacja bożonarodzeniowa / oprac. Bernadeta Dadacz W: Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła / [red. Elżbieta Kondrak i in.]. Kielce : „Jedność”, 2007 Sygn. 305450 Bibl. (Mat. Rep.137) S.134-140

3. „Wigilijna noc’ – inscenizacja / oprac. Alina Szymaniak. W: Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła / [red. Elżbieta Kondrak i in.]. Kielce : „Jedność”, 2007 Sygn. 305450 Bibl. (Mat. Rep.137) S.121-123

4. BAŁONIAK PIOTR

Autobus do Betlejem : opowieść na podstawie poezji Ernesta Brylla / Piotr Bałoniak, Mariusz Białkowski. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.147-165

5. BARAŃSKA KRYSTYNA

Baśń wigilijna : scenariusz inscenizacji Wigilii w szkole / Krystyna Barańska. W: Barańska Krystyna : Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 Sygn. 283082 (Mat. Rep.85) Bibl. S.114-118

6. BAŻAK BERNADETA

Spotkanie Szymona z Jezusem / Bernadeta Bażak. W: Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / red. Krystyna Radwan. Kraków : „Rubikon”, 2004 Sygn. 295072 Bibl. (Mat. Rep.96) S.62-65

7. BAŻAK BERNADETA

Spotkanie Szymona z Jezusem : jasełka dla dzieci przedszkolnych / Bernadeta Bażak. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.9-10

8. Bicie serca : wiersze okolicznościowe dla klas 4-8 / wybór Józef Marek Śnieciński. – Wyd. 4 zm. Warszawa „ Żak”, 1998 Sygn. 263669 Bibl. (Mat. Rep.50)

9. BLASCHKE ANNA

Wieczór wigilijny : (montaż słowno-muzyczny) / Anna Blaschke. W: Blaschke Anna : Co z was wyrośnie : scenariusze dla gimnazjum i liceum. Kraków : „Impuls”, 2004 Sygn. 295552 Bibl. (Mat. Rep.106) S.41-53

10. BORODEJUK AGNIESZKA

Betlejemskie cuda / Agnieszka Borodejuk. W: Mały teatr – wielkie emocje : scenariusze imprez szkolnych / pod red. Cecylii Antosik. Kielce : Wydaw. Pedał. ZNP, 2004 Sygn. 293212 Bibl. (Mat. Rep.93) S.45-56

11. BORODEJUK AGNIESZKA

Betlejemskie cuda : przedstawienie bożonarodzeniowe / Agnieszka Borodejuk. W: Borodejuk Agnieszka : Teatr jest po to... Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2004 Sygn. 293213 Bibl. (Mat. Rep.93) S.101-113

12. BORODEJUK AGNIESZKA

Noc grudniowa : (widowisko słowno-muzyczne z okazji Bożego Narodzenia) / Agnieszka Borodejuk. W: Borodejuk Agnieszka : Betlejemskie cuda. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2004 Sygn. 293213 Bibl. (Mat. Rep.104) S.114-119

13. Boże odwiedziny – jasełka / oprac. Bernadeta Dadacz W: Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła / [red. Elżbieta Kondrak i in.]. Kielce : „Jedność”, 2007 Sygn. 305450 Bibl. (Mat. Rep.137) S.141-150

14. BREM MAŁGORZATA

”Dla nas On przyszedł tu” / Małgorzata Brem. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.125-129

15. BREM MAŁGORZATA

„Ten szczególny dzień się budzi” / Małgorzata Brem. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep. 123) S.119-124

16. BROSZKIEWICZ BARBARA

Przygoda w wigilię – scenopis / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. W: Broszkiewicz Barbara, Jarek Jerzy : Teatr szkolny. Cz. 5, Scenopisy. Wrocław : „Europa”, 2005 Sygn. 289638/5 Bibl. (Mat. Rep. 109) S.44-56

17. CHALIŃSKI KRZYSZTOF

Gdybyś, Jezu, narodził się dziś... : (jasełka dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum) / Krzysztof Chaliński. W: Chaliński Krzysztof : Szkoła na deskach : scenariusze przedstawień teatralnych na różne okazje. Kraków : „Rubikon”, 2007 Sygn. 305020 Bibl. (Mat. Rep.135) S.19-25

18. CHALIŃSKI KRZYSZTOF

Łuna na niebie : (jasełka dla szkół podstawowych i gimnazjów) / Krzysztof Chaliński. W: Chaliński Krzysztof : Szkoła na deskach : scenariusze przedstawień teatralnych na różne okazje. Kraków : „Rubikon”, 2007 Sygn. 305020 Bibl. (Mat. Rep.135) S.14-18

19. CHALIŃSKI KRZYSZTOF

On przyjdzie... : (jasełka dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) / Krzysztof Chaliński. W: Chaliński Krzysztof : Szkoła na deskach : scenariusze przedstawień teatralnych na różne okazje. Kraków : „Rubikon”, 2007 Sygn. 305020 Bibl. (Mat. Rep.135) S.33-48

20. CHALIŃSKI KRZYSZTOF

Prawdziwe szczęście : (musical dla gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych) / Krzysztof Chaliński. W: Chaliński Krzysztof : Szkoła na deskach : scenariusze przedstawień teatralnych na różne okazje. Kraków : „Rubikon”, 2007 Sygn. 305020 Bibl. (Mat. Rep.135) S.49-62

21. CHALIŃSKI KRZYSZTOF

W drodze do Jezusa : (przedstawienie dla gimnazjum) / Krzysztof Chaliński. W: Chaliński Krzysztof : Szkoła na deskach : scenariusze przedstawień teatralnych na różne okazje. Kraków : „Rubikon”, 2007 Sygn. 305020 Bibl. (Mat. Rep.135) S.26-32

22. CHALIŃSKI KRZYSZTOF

Zwiastowanie pasterzom : (jasełka dla przedszkolaków) / Krzysztof Chaliński. W: Chaliński Krzysztof : Szkoła na deskach : scenariusze przedstawień teatralnych na różne okazje. Kraków : „Rubikon”, 2007 Sygn. 305020 Bibl. (Mat. Rep.135) S.10-13

23. CZAJKA ALINA

Szopka świąteczna (teksty własne) / Alina Czajka. W: Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) : w szkole podstawowej I-IV. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277817/2 Bibl. (Mat. Rep.71/1) S.85-92

24. CZARNOTTA-MĄCZYŃSKA JOLANTA

Pastorałka : (wg Betleem polskie Lucjana Rydla) / Jolanta Czarnotta-Mączyńska. W: Scenariusze na cały rok… : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 1 / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz [i in.]. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1995 Sygn.245289 Bibl. (Mat. Rep.10) S.95-105

25. DEMBEK ANNA

Z narodzeniem Jezusa było tak…/ Anna Dembek, Bernadeta Siennicka. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn. 289238 Bibl. (Mat. Rep.97), 289276 S.136-143

26. DEMBNA WIOLETTA

Maleńka przyszła Miłość – program jasełek / Wioletta Dembna. W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. Toruń „Aker”, 2003 Sygn. 286151 Bibl. (Mat. Rep.87) S.67-71

27. DOBCZYŃSKA JOANNA

Kolęda prozą, czyli opowieść wigilijna o duchu : na podstawie powieści Karola Dickensa. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.90-95

28. DREWNIAK RENATA

Aby wszyscy byli jedno... : jasełka dla szkół ponadgimnazjalnych / Renata Drewniak. W: Inscenizacje na rok szkolny / praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.64-71

29. DREWNIAK RENATA

Betlejemskie spotkanie : jasełka dla małych dzieci / Renata Drewniak. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat.Rep. 122) S.34-40

30. DREWNIAK RENATA

Bóg się rodzi w naszym domu / Renata Drewniak, Beata Kopijasz, Renata Kozik, Aneta Laszczak. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.184-189

31. DREWNIAK RENATA

Dla Bożej Dzieciny dziś śpiewamy i tańczymy : jasełka – w charakterze operetki – dla szkoły podstawowej / Renata Drewniak. W: Inscenizacje na rok szkolny / praca zbiorowa : pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.41-49

32. DREWNIAK RENATA

Droga do Betlejem. Misterium o Bożym Narodzeniu / Renata Drewniak. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.50-56

33. DREWNIAK RENATA

Kolędnicy / Renata Drewniak. W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766/2 Bibl. (Mat. Rep.122/2) S.9-11

34. DREWNIAK RENATA

Opowieść o człowieku zwanym aniołem dobroci : na podstawie książki pt.: „Ewangelia w opowiadaniach – Święty Mikołaj” / Renata Drewniak. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.102-109

35. DREWNIAK RENATA

Wigilijna podróż po Europie : jasełka dla szkoły podstawowej / Renata Drewniak. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.57-63

36. FECHNER-SĘDZICKA IWONA

Chwil kilka z życia bożonarodzeniowego drzewka - teatrzyk / Iwona Fechner-Sędzicka. W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. Toruń : „Aker”, 2003 Sygn. 286151 Bibl. (Mat. Rep.87) S.45-49

37. FECHNER-SĘDZICKA IWONA

Wigilijne marzenie – teatrzyk / Iwona Fechner-Sędzicka. W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. Toruń : „Aker”, 2003 Sygn. 286151 Bibl. (Mat. Rep.87) S.42-44

38. FIUTOWSKA TERESA

Choinka dla zwierząt / Teresa Fiatowska. W: Fiatowska Teresa : Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia. Warszawa : „Didasko”, 1997 Sygn. 254102 Bibl. (Mat. Rep.1) 260469, 260470 S.53-60

39. FIUTOWSKA TERESA

Choinka z krainy bajek / Teresa Fiatowska. W: Fiatowska Teresa : Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia. Warszawa : „Didasko”, 1997 Sygn. 254102 Bibl. (Mat. Rep.1) 260469, 260470 S.61-65

40. FIUTOWSKA TERESA

Mikołaju, przyjedź sam z prezentami! / Teresa Fiatowska. W: Fiatowska Teresa : Teatr „Smyk” dla smyka : scenariusze przedstawień dla dzieci. Warszawa : „Adam”, 2003 Sygn. 291917 Bibl. (Mat. Rep.95) S.51-55

41. FOJT JOANNA

Dlaczego przy żłóbku stoją osioł i wół – teatrzyk / Joanna Fojt, Anna Wojciechowska. W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. Toruń : „Aker”, 2003 Sygn. 286151 Bibl. (Mat.Rep.87) S.51-55

42. FOJT JOANNA

Przy wigilijnym stole – teatrzyk / Joanna Fojt, Anna Wojciechowska. W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. Toruń „Aker”, 2003 Sygn. 286151 Bibl. (Mat. Rep.87) S.56-61

43. FOJT JOANNA

Wigilia w autobusie – przedstawienie / Joanna Fojt, Anna Wojciechowska. W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. Toruń „Aker”, 2003 Sygn. 286151 Bibl. (Mat. Rep.87) S.62-66

44. FORMA BOŻENA

Choinka / Bożena Forma. W: Forma Bożena : Dziecko aktorem. Płock : „Iwanowski”, 1999 Sygn. 266549 Bibl. (Mat. Rep.67) S.41-48

45. FORMA BOŻENA

Wigilijne nastroje / Bożena Forma. W: Forma Bożena : Dziecko aktorem. Płock : „Iwanowski”, 1999 Sygn. 266549 Bibl. (Mat. Rep.67) S.32-40

46. FORMA BOŻENA

Wizyta Mikołaja / Bożena Forma. W: Forma Bożena : Dziecko aktorem. Płock : „Iwanowski”, 1999 Sygn. 266549 Bibl. (Mat. Rep.67) S.22-31

47. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

W świątecznym nastroju / Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia. W: Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. Płock : Zakł. Wydaw. Usługowy – Marian Gałczyński,1994 Sygn. 242540 Bibl. (Mat. Rep.6), 255754 S.27-43

48. GRUBALSKA IWONA

Wieczór wigilijny / Iwona Grubalska. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.110-118

49. GRUGEL JADWIGA

Kto pierwszy przybył do Betlejem / Jadwiga Grugel. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn. 289238 Bibl. (Mat. Rep.97), 289276 S.149-152

50. GRYGIEROWSKA IRENA

Jasełka z gwiazdą / Irena Grygierowska. W: Inscenizacje na rok szkolny / praca zbiorowa : pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.28-33

51. GUBERNAT KRYSTYNA

Po kolędzie / Krystyna Gubernat. W: Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) : w gimnazjum I-III / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „BEA-BLEJA”, 2000 Sygn. 277834 Bibl. (Mat. Rep.73), 279838 S.134-139

52. HERUD ANDRZEJ

Noc, jakich wiele… / Andrzej Herud. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat.Rep. 123) S.179-183

53. HLUBEK IRENA

A może by tak jasełka / Irena Hlubek. W: Hlubek Irena : Teatr niewielki. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn.289240 Bibl. (Mat. Rep.103) S.190-205

54. HLUBEK IRENA

Bóg się rodzi / Irena Hlubek. W: Hlubek Irena : Teatr niewielki. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn.289240 Bibl. (Mat. Rep.103) s.221-233

55. HLUBEK IRENA

Pójdźmy za gwiazdą / Irena Hlubek. W: Hlubek Irena : Teatr niewielki. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn.289240 Bibl. (Mat. Rep.103) s.176-189

56. HLUBEK IRENA

Pójdźmy za gwiazdą / Irena Hlubek. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.209-216

57. HLUBEK IRENA

Wigilijna nocka / Irena Hlubek. W: Hlubek Irena : Teatr niewielki. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn. 289240 Bibl. (Mat. Rep.103) S. 206-220

58. JABŁOŃSKA TAMARA

Otwórz oczy, zobacz więcej! / Tamara Jabłońska. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat.Rep. 122) S.11-15

59. Jasełka i misteria / pod red. Krystyny Radwan. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn.289227 Bibl. (Mat. Rep.102)

60. JASIŃSKA KRYSTYNA

Nie było miejsca dla ciebie / Krystyna Jasińska. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.11-22

61. JASIŃSKA TERESA

Jasełka z Małym Księciem : na podstawie książki Antoine’a De Saint-Exupery : „Mały Książę” / Teresa Jasińska. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.30-40

62. JASIŃSKA TERESA

Leśna historia o narodzinach Jezusa / Teresa Jasińska. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.23-29

63. JASKUŁA GABRIELA

Szkolne misterium bożonarodzeniowe / Gabriela Jaskuła. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.103-106

64. JERZYKOWSKA KALINA

Gwiazdkowa rozmowa / Kalina Jerzykowska. W: Jerzykowska Kalina : Teatrałki czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje. Łódź : „Literatura”, 2002 s.70-80 Sygn. 283831 Bibl. (Mat. Rep.84), 284610, 291431 S.70-80

65. JERZYKOWSKA KALINA

Wśród nocnej ciszy / Kalina Jerzykowska. W: Jerzykowska Kalina : Teatrałki czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje. Łódź : „Literatura”, 2002 Sygn. 283831 Bibl. (Mat. Rep.84), 284610, 291431 S.81-89

66. JOERGES URSULA

Herod i jego papuga / Ursula Joerges. W: Joerges Ursula : Biblijne przedstawienia lalkowe : dla dzieci, młodzieży, grup, szkół, wspólnot. Kielce : „Jedność”, 2000 Sygn. 266281 Bibl. (Mat. Rep.66) S.21-24

67. JOERGES URSULA

Pasterze u żłóbka / Ursula Joerges. W: Joerges Ursula : Biblijne przedstawienia lalkowe : dla dzieci, młodzieży, grup, szkół, wspólnot. Kielce : „Jedność”, 2000 Sygn. 266281 Bibl. (Mat. Rep.66) S.17-20

68. JOERGES URSULA

Spis ludności w Judei / Ursula Joerges. W: Joerges Ursula : Biblijne przedstawienia lalkowe : dla dzieci, młodzieży, grup, szkół, wspólnot. Kielce : „Jedność”, 2000 Sygn. 266281 Bibl. (Mat. Rep.66) S.14-16

69. JÓŹWIK ANNA

Świąteczne opowiadanie o Szewcu Mateuszu / Anna Jóźwik. W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766/2 Bibl. (Mat. Rep.122/2) S.40-46

70. KALINOWSKA ANNA

„Boże Narodzenie” : scenariusz dla szkolnego teatru religijnego. Gniezno : „Gaudentinum”, 1998 Sygn. 265179 Bibl. (Mat. Rep.56)

71. KAMYK WANDA

Betlejemskie Narodzenie / Wanda Kamyk. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.139-143

72. KARCZEWSKA JOANNA

Kolędnicy / Joanna Karczewska. W: W: Uroczystości szkolne : (akademie, imprezy, teatr, kabaret) : w gimnazjum/liceum. T. II / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „BEA-BLEJA”, 2000 Sygn. 277834/2 Bibl. (Mat. Rep.73/1) S.108-110

73. KARCZEWSKA JOANNA

Narodzenie / Joanna Karczewska. W: W: Uroczystości szkolne : (akademie, imprezy, teatr, kabaret) : w gimnazjum/liceum. T. II / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „BEA-BLEJA”, 2000 Sygn. 277834/2 Bibl. (Mat. Rep.73/1) S.103-108

74. KARCZEWSKA JOANNA

Scenariusz spotkania poświęconego zwyczajom i obyczajom świątecznym w Polsce i w krajach europejskich / Joanna Karczewska. W: W: Uroczystości szkolne : (akademie, imprezy, teatr, kabaret) : w gimnazjum/liceum. T. II / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „BEA-BLEJA”, 2000 Sygn. 277834/2 Bibl. (Mat. Rep.73/1) S.110-115

75. KAWKA DANUTA

Kolędnicy ze świetlicy / Danuta Kawka. W: Kawka Danuta : Materiały repertuarowe do wykorzystania w pracy z dziećmi w świetlicach szkolnych. Płock : Wydaw. WOM, 1999 Sygn. 277552 Bibl. (Mat. Rep.81) S.17-21

76. KAWKA DANUTA

Stroimy choinkę / Danuta Kawka. W: Kawka Danuta : Materiały repertuarowe do wykorzystania w pracy z dziećmi w świetlicach szkolnych. Płock : Wydaw. WOM, 1999 Sygn. 277552 Bibl. (Mat. Rep.81) S.13-16

77. KLUS-STAŃSKA DOROTA

Wigilijne tajemnice zwierząt / Dorota Klus-Stańska. W: Klus-Stańska Dorota Między wzruszeniem a śmiechem. Kraków : „Impuls”, 1998 Sygn. 265664 Bibl. (Mat. Rep.57), 265874 S.67-79

78. KOSIŃSKA MONIKA

Boże Narodzenie / Monika Kosińska. W: . W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. II / red. Krystyna Radwan. Kraków : ”Rubikon”, 2005 Sygn.289237 Bibl. (Mat. Rep.98/1) S.68-82

79. KOZAK KATARZYNA

Scenariusz Bożonarodzeniowej uroczystości poświęconej prawom dzieci / Katarzyna Kozak. W: Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) : w szkole podstawowej I-IV. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277817/2 Bibl. (Mat. Rep.71/1) S.99-107

80. KOZŁOWSKA-KAMIŃSKA KARINA

Rozterki gimnazjalisty / Karina Kozłowska-Kamińska. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.107-112

81. KUNCE PIOTR

Wigilijny paradoks / Piotr Kunce. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.117-130

82. KUROSZ JOLANTA

Podróż przez wieki / Jolanta Kurosz. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.68-79

83. KWIATKOWSKA RYSZARDA

Jubileusz narodzin Jezusa / Ryszarda Kwiatkowska. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.56-67

84. LENKIEWICZ KRYSTYNA

Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III. Wyd. 2 zm. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994 Sygn. 242832 Bibl. (Mat. Rep.7)

85. Leśne jasełka. W: Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebr. i oprac. Alicja Omiotek. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998. – Wyd. 2 Sygn.257342 Bibl. (Mat. Rep.38) S.330-338

86. LEWANDOWSKA BARBARA

Polska Wigilia : scenariusz poświęcony obyczajom nocy wigilijnej / Lewandowska Barbara. W: Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebr. i oprac. Alicja Omiotek. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998. – Wyd. 2 Sygn.257342 Bibl. (Mat. Rep.38) S.339-351

87. LEWANDOWSKA BARBARA

Wieczór wigilijny / Barbara Lewandowska. W: Scenariusze uroczystości szkolnych. Tarnobrzeg : Ośrodek Dosk. Pedag., 1996 Sygn.249156 Bibl. (Mat. Rep.21) S.55-61

88. LISTKIEWICZ JOANNA

Wieczór poetycki „Boże Narodzenie” / Joanna Listkiewicz. . W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. I / pod red. Krystyny Radwan. Kraków : ”Rubikon”, 2003 Sygn. 289237 Bibl. (Mat. Rep.98), 289275 S.147-150

89. LUBER DOROTA

Boże Narodzenie jest zawsze wtedy, gdy w sercu człowieka rodzi się miłość : przedstawienie dla gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766/2 Bibl. (Mat. Rep.122/2) S.47-52

90. MAJ AGNIESZKA

A ty, Betlejem / Agnieszka Maj. W: Maj Agnieszka : Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej. Gdańsk : „Harmonia”, 2004 Sygn. 308210 Bibl. (Mat. Rep.144) S.85-97

91. MAJ AGNIESZKA

Do Betlejem / Agnieszka Maj W: Maj Agnieszka : W to mi graj : inscenizacje dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Gdańsk : „Harmonia”, 2005 Sygn. 298406 Bibl. (Mat. Rep.115) S.49-57

92. MAJ AGNIESZKA

Jak to dawnij na wsi bywało, czyli rzecz o świętach Bożego  Narodzenia / Agnieszka Maj. W: Maj Agnieszka : Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej. Gdańsk : „Harmonia”, 2004 Sygn. 308210 Bibl. (Mat. Rep.144) S.143-158

93. MAJ AGNIESZKA

Wigilijne tradycje / Agnieszka Maj. W: Maj Agnieszka : W to mi graj : inscenizacje dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Gdańsk : „Harmonia”, 2005 Sygn. 298406 Bibl. (Mat. Rep.115) S.39-48

94. MAJCHRZAK MARIA

Boże Narodzenie / Maria Majchrzak. W: Majchrzak Maria : Rozbawione przedszkole. Cz. 2. Płock : „Iwanowski”, 1999 Sygn. 266552/2 Bibl. (Mat. Rep.63) S.99-114

95. MAJCHRZAK MARIA

Boże Narodzenie i Nowy Rok / Maria Majchrzak. W: Majchrzak Maria : Przedszkolaki na scenie czyli Rozbawione przedszkole. Płock : „Iwanowski”, 1995 s26-45 Sygn. 266552 Bibl. (Mat. Rep.62)

96. MAJCHRZAK MARIA

Jasełka i scenki na Boże Narodzenie. Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 1997. – Wyd. 2 popr. Sygn. 265178 Bibl. (Mat. Rep.54)

97. MAKOWSKA KRYSTYNA

Na ziemi miłość się urodziła… W: Makowska Krystyna : Przygoda z teatrem. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn. 289236 Bibl. (Mat. Rep.100) S.68-74

98. MAKOWSKA KRYSTYNA

Przyszliśmy dzisiaj do was w goście. W: Makowska Krystyna : Przygoda z teatrem. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn. 289236 Bibl. (Mat. Rep.100) S.86-96

99. MAKOWSKA KRYSTYNA

Zasiądźmy do wspólnej wigilii. W: Makowska Krystyna : Przygoda z teatrem. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn. 289236 Bibl. (Mat. Rep 100) S.75-85

100. MARCINKOWSKA ALEKSANDRA

„Narodziła się nam nadzieja i miłość” : szkolne jasełka / Aleksandra Marcinkowska. W: Scenariusze na cały rok… : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 1 / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz [i in.]. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1995 Sygn.245289 Bibl. (Mat. Rep.10) S.106-113

101. Mesjasz się narodził : scenariusze jasełek, misteriów i akademii bożonarodzeniowych / red. Elżbieta Kondrak. Kielce „Jedność”, 2004 Sygn. 295084 Bibl. (Mat. Rep.112)

102. MICHALSKA BEATA

Spadająca gwiazda, czyli wokół wigilijnego stołu : spotkanie wigilijne / Beata Michalska, Anna Stańczyk. W: Michalska Beata, Stańczyk Anna : W objęciach Melpomeny : inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gdańsk : „Harmonia”, 2006 Sygn. 308211 Bibl. (Mat. Rep.145) S.35-53

103. MICHALSKA MARIA

Jezus może narodzić się w twoim domu / Maria Michalska. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.113-116

104. MIZERA DANIELA

Król Miłości / Daniela Mizera. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn. 289238 Bibl. (Mat. Rep.97), 289276 S.153-161

105. MODLIBORSKA BOGUSŁAWA

Boże Narodzenie – radujmy się / Bogusława Modliborska. W: Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) : w szkole podstawowej I-VI. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277817/2 Bibl. (Mat. Rep.71/1) S.92-98

106. MYSZKA DANIELA

Dzieci adorują Pana Jezusa przy żłóbku / Daniela Myszka. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.219-221

107. NALEŻYTY JAN JAKUB

Boże Narodzenie – czyli koleje losu / Jan Jakub Należyty. W: Należyty Jan Jakub : Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2003 Sygn. 286084 Bibl. (Mat. Rep.79) S.57-69

108. NALEŻYTY JAN JAKUB

Boże Narodzenie / Jan Jakub Należyty. W: Należyty Jan Jakub : Pinokio… A jak myślisz? : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2002 Sygn. 283878 Bibl. (Mat. Rep.78) S.48-57

109. NIEMYCKI MARIUSZ

Betlejem / Mariusz Niemycki. W: Niemycki Mariusz : Instrukcja obsługi kota : inscenizacje i wiersze dla dzieci. Płock : „Iwanowski”, 1996 Sygn. 277890 Bibl. (Mat. Rep.72) S.35-42

110. NIEMYCKI MARIUSZ

Wigilia / Mariusz Niemycki. W: Niemycki Mariusz : Instrukcja obsługi kota : inscenizacje i wiersze dla dzieci. Płock : „Iwanowski”, 1996 Sygn. 277890 Bibl. (Mat. Rep.72) S.43-45

111. ORZECHOWSKA EWA

Bożonarodzeniowa recepta na szczęście : spektakl przeznaczony dla młodzieży / Ewa Orzechowska. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.72-82

112. ORZECHOWSKA EWA

Cud nowego narodzenia / Ewa Orzechowska. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.190-208

113. ORZECHOWSKA EWA

Dzieci z pokłonem u żłóbka / Ewa Orzechowska. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.96-101

114. ORZECHOWSKA EWA

Pytania młodego człowieka / Ewa Orzechowska. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.83-90

115. PALESA ANETA

Noc, jakich wiele… / Aneta Palesa. W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766/2 Bibl. (Mat. Rep.122/2) S.12-20

116. PALESA ANETA

Zamyślenia na progu żłóbka / Aneta Palesa. W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766/2 Bibl. (Mat. Rep. 122/2) S.21-24

117. PARISZ MAŁGORZATA

Wigilijny dzień / Małgorzata Parisz. W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1995 Sygn. 244308 Bibl. (Mat. Rep.8) S.38-43

118. Pawłowicz-Sznajder Iwona

Miejsce przy stole / Iwona Pawłowicz-Sznajder, Anna Balicka. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.16-19

119. PODNIESIŃSKA BARBARA

Jest taki dzień / Barbara Podniesińska. W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1995 Sygn. 244308 Bibl. (Mat. Rep.8) S.44-49

120. Podróż do Betlejem – jasełka / oprac. Dorota Agnieszka Adamek. W: Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła / [red. Elżbieta Kondrak i in.]. Kielce : „Jedność”, 2007 Sygn. 305450 Bibl. (Mat. Rep.137) S.124-133

121. POLACZEK ANNA

Misterium Bożonarodzeniowe / Anna Polaczek. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.47-55

122. PRUSZKOWSKA OLGA

Dziś w Betlejem : jasełka Olga Pruszkowska. W: Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebr. i oprac. Alicja Omiotek. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998. – Wyd. 2 Sygn.257342 Bibl. (Mat. Rep.38) S.352-361

123. Przychodzi Boże Dziecię – jasełka / oprac. Alina Szymaniak. W: Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła / [red. Elżbieta Kondrak i in.]. Kielce : „Jedność”, 2007 Sygn. 305450 Bibl. (Mat. Rep.137) S.115-120

124. RACINOWSKI DARIUSZ

Apel okolicznościowy z okazji świąt Bożego Narodzenia / Dariusz Racinowski. W: Zapraszamy do szkolnego teatru : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, dramy, konkursy / pod red. Elżbiety Gałczyńskiej. Płock : „Korepetytor”, 2001 Sygn. 274073 Bibl. (Mat. Rep.70), 274074 S.143-147

125. RACINOWSKI DARIUSZ

Jasełka / Dariusz Racinowski. W: Zapraszamy do szkolnego teatru : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, dramy, konkursy / pod red. Elżbiety Gałczyńskiej. Płock : „Korepetytor”, 2001 Sygn. 274074, 274073 Bibl. (Mat. Rep.70) S.135-142

126. RATAJCZAK JOLANTA

Powitajmy Boże Dziecię – jasełka / autor Jolanta Ratajczak. W: Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła / [red. Elżbieta Kondrak i in.]. Kielce : „Jedność”, 2007 Sygn. 305450 Bibl. (Mat. Rep.137) S.111-114

127. RUCIŃSKI TADEUSZ

Gdzie was gwiazda woła? : inscenizacja bożonarodzeniowa / Tadeusz Ruciński. W: Ruciński Tadeusz : Spotkanie przy malowanej ścianie : inscenizacje na różne okazje. Kraków :”Rubikon”, 2004 Sygn. 295074 Bibl. (Mat. Rep.101) S.79-86

128. RUP IWONA

Szukamy choinki – zabawy muzyczno-ruchowe [5-latki] / Iwona Rup. W: Rup Iwona : Środowisko przyrodnicze : scenariusze zajęć z dziećmi 3-6 letnimi. Płock : „Iwanowski”, 1999 Sygn. 266551 Bibl. (Mat. Rep.65) S.48-50

129. RUP IWONA

Święta Bożego Narodzenia - utrwalenie piosenki pt. „Chłodno choince” muz. Michał Krasie, Sł. Zbigniew Przyrowski [3-latki] / Iwona Rup. W: Rup Iwona : Środowisko społeczne : scenariusze zajęć z dziećmi 3-6 letnimi. Płock : „Iwanowski”, [199?] Sygn. 266550 Bibl. (Mat. Rep.64) S.8-10

130. RUP IWONA

Wigilia [6-latki] / Iwona Rup. W: Rup Iwona : Środowisko społeczne : scenariusze zajęć z dziećmi 3-6 letnimi. Płock : „Iwanowski”, [199?] Sygn. 266550 Bibl. (Mat. Rep.64) S.82-86

131. Scenariusz Wigilii. Jedno święto, różne zwyczaje – tradycje wigilijne w krajach Unii Europejskiej / oprac. Danuta Skoczylas [i in.]. W: Święta, święta... : wybór konspektów : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej. Warszawa : Wydaw. SBP, 2007 Sygn. 305305, 305304 Bibl. (Mat. Rep.134) S.208-213

132. SENCZYK BEATA

Poszukiwanie Nowonarodzonego / Beata Senczyk. W: Inscenizacje na rok szkolny / praca zbiorowa : pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. s. (Mat. Rep.122) S.20-27

133. SIWEK ANNA

Jasełka o jedności / autor Anna Siwek. W: Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła / [red. Elżbieta Kondrak i in.]. Kielce : „Jedność”, 2007 Sygn. 305450 Bibl. (Mat. Rep.137) S.151-161

134. SZELĄG HANNA

Międzynarodowe Boże Narodzenie / Hanna Szeląg. W: Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych. Kraków : „Impuls”, 2005 Sygn. 295551 Bibl. (Mat. Rep.107) S.83-87

135. SZEPT JAN

Adoracja przy żłóbku / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.21-23

136. SZEPT JAN

Adoracja żłóbka / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.65-70

137. SZEPT JAN

Jak to było z narodzeniem Pana Jezusa / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.31-44

138. SZEPT JAN

Jasełka / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.71-79

139. SZEPT JAN

Jasełka dla małych dzieci / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.17-19

140. SZEPT JAN

Kolędnica I / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.53-58

141. SZEPT JAN

Kolędnica II / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.59-63

142. SZEPT JAN

Noc Bożego Narodzenia / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.27-29

143. SZEPT JAN

O narodzeniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.46-51

144. SZEPT JAN

Opowieść wigilijna „Niezwykła przygoda” : scenariusz dla dzieci przedszkolnych / Jan Szept, Danuta Jackowiak. W: Szept Jan, Jackowiak Danuta : Niezwykła przygoda : teatr i drama w katechezie. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1998 Sygn. 261027 Bibl. (Mat. Rep.48) S.13-16

145. SZEWCZYK ANNA MARIA

Wizyta Trzech Króli / Anna Maria Szewczyk. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.226-227

146. SZMIDT DOROTA MARIA

Czwarty mędrzec wschodu : scenariusz przedstawienia bożonarodzeniowego / Dorota Maria Szmidt. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. Kraków : ”Rubikon”, 2003 Sygn. 289237 Bibl. (Mat. Rep.98), 289275 S.139-146

147. SZYMAŃSKA ANNA MONIKA

Astroidalny plan : jasełka dla uczniów klas starszych, najlepiej ponadgimnazjalnych / Monika Szymańska. W: Szymańska Anna Monika, Szymczak Anna : „…z fantazją i humorem…” – czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku. Rzeszów : „Fosze”, 2004 Sygn.298097 Bibl. (Mat. Rep.117), 290285 S.49-61

148. SZYMAŃSKA ANNA MONIKA

Czwarty Król : opowieść przeplatana kolędami / Monika Szymańska. W: Szymańska Anna Monika, Szymczak Anna : „…z fantazją i humorem…” – czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku. Rzeszów : „Fosze”, 2004 Sygn. 298097 Bibl. (Mat. Rep.117), 290285 S.71-79

149. SZYMAŃSKA ANNA MONIKA

Świata Król : jasełka dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Monika Szymańska. W: Szymańska Anna Monika, Szymczak Anna : „…z fantazją i humorem…” – czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku. Rzeszów : „Fosze”, 2004 Sygn.298097 Bibl. (Mat. Rep.117), 290285 S.63-70

150. Szymoniak Joanna

Oddajmy pokłon Jezusowi / Joanna Szymoniak. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.41-46

151. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Bóg się rodzi / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Moja rodzina, szkoła, ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn. 254559 Bibl. (Mat. Rep.34) 255902, 263673 S.50-56

152. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Nasza choinka. W: Śnieciński Józef Marek : Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli. Warszawa : „ Żak”, 1996, Sygn. 252124 Bibl. (Mat. Rep.28), 259169 S.38-41

153. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Podnieś rękę Boże Dziecię. W: Śnieciński Józef Marek : Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli. Warszawa : „ Żak”, 1996, Sygn. 252124 Bibl. (Mat. Rep.28), 259169 S.107-110

154. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

W żłobie leży (Boże Narodzenie) / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas 1-3. Warszawa : „Żak”, 1997 Sygn. 253900 Bibl. (Mat. Rep.32), 254557 S.50-54

155. Święta Bożego Narodzenia. W: Wieczorek Małgorzata, Wieczorek Dorota : Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum. Gdańsk : „Harmonia”, 2003 Sygn. 289253 Bibl. (Mat. Rep.90), 296355 S.47-59

156. TRZASKOWSKI ZBIGNIEW

Jezus malusieńki : wybór jasełek i obrazków bożonarodzeniowych / Zbigniew Trzaskowski. Kielce „Jedność”, 2001 Sygn. 284537 Bibl. (Mat. Rep.86)

157. UCHMAN JOANNA

Jasełka na szkolną Wigilię / Joanna Uchman. W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766/2 Bibl. (Mat. Rep.122/2) S.36-39

158. WACH ANNA

Nie można żyć bez światła / Anna Wach. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn. 289238 Bibl. (Mat. Rep.97), 289276 S.144-148

159. WANARSKA LETYCJA JADWIGA

Poszukiwanie Boga : jasełka. W: Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / red. Krystyna Radwan. Kraków : „Rubikon”, 2004 Sygn. 295072 Bibl. (Mat. Rep.96) S.66-78

160. WAWRZYNIAK MARIA

Historia przyjaźni Boga i człowieka / Maria, Paweł Wawrzyniakowie. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep. 122) S.91-94

161. WAWRZYNIAK MARIA

Jasełka, czyli historia narodzin Jezusa, któremu wszyscy oddają hołd / Maria, Paweł Wawrzyniakowie. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep.122) S.95-102

162. WAWRZYNIAK MARIA

Jasełka, czyli historia narodzin Jezusa, który zmienił życie króla Heroda / Maria, Paweł Wawrzyniakowie. W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2005 Sygn. 301766/2 Bibl. (Mat. Rep.122/2) S.25-35

163. WĄTOREK AGNIESZKA

Scenariusze na okoliczność Świąt Bożego Narodzenia / Agnieszka Wątorek. W: Wątorek Agnieszka : Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko). Kraków : „Impuls”, 2005 Sygn. 298835 Bibl. (Mat. Rep.114) S.50-93

164. Wieczór wigilijny / oprac. Iwona Grubalska. W: Święta, święta... : wybór konspektów : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej. Warszawa : Wydaw. SBP, 2007 Sygn. 305305, 305304 Bibl. (Mat. Rep.134) S.201-207

165. WIĘCKOWSKA MARIA

Smutne święta? / Maria Więckowska. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.130-138

166. WILLERS-VELLGUTH CHRISTINE

Narodziło nam się dziecię : nowe inscenizacje na Adwent i Boże Narodzenie / Christine Willers-Vellgith. Kielce „Jedność”, 2001 Sygn. 284536 Bibl. (Mat. Rep.88)

167. WOJTYNEK ELŻBIETA

Cud narodzin / Elżbieta Wojtynek. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.84-89

168. WOJTYNEK ELŻBIETA

Święta noc. : jasełka misyjne / Elżbieta Wojtynek. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.80-83

169. Wśród nocnej ciszy. W: Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta, Wójcik Urszula : Na szkolnej scenie. Płock : „Korepetytor”, 1995, Sygn. 253085 Bibl. (Mat. Rep.3) S.72-86

170. Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III / [wybór] Krystyna Lenkiewicz. Wyd. 3 zm. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999 Sygn. 264109 Bibl. (Mat. Rep.51)

171. ZAGÓRSKA KATARZYNA

Jezus z Nazarethu / Katarzyna Zagórska. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.228-235

172. ZAGÓRSKA KATARZYNA

Świąteczna ulica : przedstawienie Bożonarodzeniowe dla młodzieży. W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.166-178

173. ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ

„Gdy Boży Syn w żłóbeczku swym...” / Andrzej Ziółkowski W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księg. Świętego Wojciecha, 2006 Sygn. 301765 Bibl. (Mat. Rep.123) S.222-225

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          „...I nadszedł oczekiwany dzień...” / Alfreda Adamiec // Wychow. w Przedszk. 1993 nr 9 s.558-559 [wigilia w przedszkolu]

2.          „Gwiazdki czar” – scenariusz przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia / Alina Oczowińska, Aleksandra Nosowska // Wszystko dla Szk. 2002 nr 11 s.19-20

3.          „Jasełka –wspólne kolędowanie połączone z obchodami „dnia Babci i Dziadka” : scenariusz zajęć otwartych w ramach programu „ Szkoła przyjazna rodzicom” / Barbara Musiolik, Ilona Trella, Katarzyna Zahradnik // Wychow. na co Dzień 2002 nr 1 dod. s.III-VIII

4.          „Jest taki dzień...” : scenariusz wieczoru wigilijnego / Barbara Podniesinska // Bibl. w Szk. 1993 nr 10 s.28-31

5.          „Kolęduje Tobie moje serce” / Magdalena Maciejewska // Życie Szk. 2002 nr 10 s.605-607

6.          „Mikołaje” z Beskidów / Małgorzata Kiereś // Guliwer 2003 nr 4 s.39-41

7.          „Narodziła nam się Nadzieja i Miłość” / Aleksandra Liewnda // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII 1994/95 z.2 s.76-84

8.          „Przed zapaleniem choinki” / Halina Barylska // Por. Bibl. 1994 nr 11/12 s.39-42

9.          „Wigilia” – scenariusz wieczornicy / Ewa Czarosław-Kochanowicz, Hanna Szyszło // Wychow. na co Dzień 2001 nr 12 dod. s.I-V

10.       Anielskie Betlejem : scenariusz bożonarodzeniowy / Barbara Jachimczak // Bibl. w Szk. 2003 nr 10 s.26-27

11.       Ballada o narodzeniu Pana : scenariusz wg bł. Anny Katarzyny Emmerich / Barbara Jachimczak // Bibl. w Szk. 2005 nr 10 s.28-29

12.       Bo, to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas : scenariusz jasełek / Małgorzata Kapica // Bibl. w Szk. 2005 nr 10 s.24-26

13.       Choinka, czyli Drzewko bożonarodzeniowe / Leon Dyczewski // Rota 1993 nr 4 s.35-36

14.       Cicha noc, głośny śpiew : kolędy – od Ireny Santor do Stinga // Polityka 1996 nr 52 s.45, 47

15.       Cichutkie kolędowanie przy choince / Beata Niemiec, Jolanta Winkowska // Wychow. w Przedszk. 2003 nr 10 s.609-611

16.       Cud Bożego Narodzenia – historia i polskie zwyczaje świąteczne (scenariusz konkursu) / Dorota Kobielach // Bibl. w Szk. 2003 nr 10 s.22-23

17.       Decyzja : przedstawienie jasełkowe / Małgorzata Kapica // Bibl. w Szk. 2007 nr 10 s.28-30

18.       Dnia jednego północy (scenariusz jasełek) / Lidia Kraśkiewicz // Bibl. w Szk. 2002 nr 11 s.28-29

19.       Dziewczynko z zapałkami spędź Wigilię razem z nami / Agnieszka Borek // Bliżej Przedszkola 2007 nr 12 s.68-69

20.       Gwiazda betlejemska : jasełka dla szkół gimnazjalnych / Maria Mojzesowicz // Wychowawca 2003 nr 12 s.22-24

21.       Gwiazdka w Europie (inscenizacja) / Dorota Wełniak // Wszystko dla Szk. 2007 nr 13-14

22.       Hans Christian Andersen : „Dziewczynka z zapałkami” i „Choinka” : inscenizacja baśni / Urszula Patraj // Wszystko dla Szk. 2002 nr 11 s.21-22

23.       Hej kolęda, kolęda... (scenariusz występu kolędników) / Jadwiga Suliga // Bibl. w Szk. 2003 nr 10 s.25

24.       Hej, kolęda, kolęda... : scenariusz uroczystości / Elżbieta Ugrynowicz // Życie Szk. 2001 nr 10 s.620-623

25.       Historia o świętym Mikołaju : sztuka sceniczna w siedmiu scenach / Bożena Biniek // Wszystko dla Szk. 2001 nr 10 s.14-17 (Na podst. opowiadania ks. Mieczysława Malińskiego)

26.       Jak anioł pokonał diabła (nowoczesne jasełka) / Kamila Nowacka // Wszystko dla Szk. 2007 nr 7-8 s.15-16

27.       Jasełka – scenariusz inscenizacji pt. „Maleńka dziecina wśród bajkowych postaci” : (do wykorzystania m.in. w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) / Izabela Sokołowska, Marta Radłowska // Wychow. na co Dzień 2001 nr 12 dod. s.V-VII

28.       Jasełka (scenariusz dla dzieci pięcioletnich) / Alina Sikora // Bliżej Przedszkola 2007 nr 12 s.70-72

29.       Jasełka (scenariusz) / Wanda Kamyk // Bibl. w Szk. 2002 nr 10 s.18-19

30.       Jasełka / Wanda Kamyk // Bibl. w Szk. 2002 nr 12 s.31-33

31.       Jeden Bóg, różnorodność zwyczajów : scenariusz spotkania opłatkowego / Agata Korzeń // Bibl. w Szk. 2005 nr 10 s.26-27

32.       Kłóciły się drzewa : scenariusz przedstawienia / Beata Oparczyk // Bibl. w Szk. 2002 nr 10 s.12-13

33.       Kolęda w wielkim mieście / Marzena Tomera // Por. Bibl. 2004 nr 12 s.32-34

34.       Kolędować już czas / Anna Sękulska // Szkolne Wieści 2001 nr 7 s.3-4

35.       Kto wymyślił choinki? / Jadwiga Krasucka, Teresa Leszczyńska-Koziak // Wychow. na co Dzień 2000 nr 12 dod. s.I-V

36.       Maleńka Dziecina wśród bajkowych postaci : Jasełka / Izabela Sokołowska, Marta Radłowska // Wszystko dla Szk. 2001 nr 10 s.17-18

37.       Międzynarodowa wigilia / Bożena Osuch-Nowicka // Jęz. Obce Szk. 2003 nr 6 s.182-184

38.       Na świątecznym froncie dobro zwycięża : scenariusz szkolnych jasełek / Ewa Gobis, Karolina Klawiter // Bibl. w Szk. 2007 nr 10 s.25-27

39.       Nie było dla nich miejsca (sztuka wigilijna) / Joanna Mencel-Gwizdała // Bibl. w Szk. 2001 nr 11 s.25

40.       Nie było miejsca dla ciebie : sztuka sceniczna / Ewa Zalewska // Wszystko dla Szk. 2001 nr 10 s.22-23

41.       Poszukiwanie Boga : wigilijny montaż słowno-muzyczny / Anna Grocholska, Barbara Ślęczka // Bibl. w Szk. 2001 nr 11 s.24

42.       Pójdźmy wszyscy do stajenki (montaż literacko-muzyczny z okazji świat Bożego Narodzenia) / Genowefa Filipczyk // Wszystko dla Szk. 2001 nr 10 s.20-21

43.       Propozycja montażu słowno-muzycznego „Zwyczaje świąt Bożego Narodzenia” (klasy I-III) / Joanna Kiercz // Naucz. Początk. 1994/95 z. 2 s.64-70

44.       Przecież Człowiek narodził się ludziom... (scenariusz bożonarodzeniowego przedstawienia w dziewięciu przystankach) / Barbara Michałek // Wszystko dla Szk. 2007 nr 7-8 s.16-19

45.       Przed gwiazdką : scenariusz przedświątecznego spotkania dzieci klas IV z nauczycielami i rodzicami / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Por. Bibl. 1992 nr 10 s.37-39

46.       Przed wigilią : montaż poetycko-muzyczny / Danuta Giewartowska // Por. Bibl. 1993 nr 10 s.29-31

47.       Przed Wigilią : propozycja montażu poetycko-muzycznego / Grażyna Łakomy // Por. Bibl. 1996 nr 12 s.36-38

48.       Scenariusz klasowej Wigilii / Małgorzata Piotrowska // Życie Szk. 1994 nr 9 s.534-536

49.       Scenariusz przedstawienia jasełkowego dla dzieci sześcioletnich / Elżbieta Tonecka // Wszystko dla Szk. 2005 nr 10 s.20-21

50.       Scenariusz przedstawienia wigilijnego (w języku angielskim) / Maria Sielawko // Wszystko dla Szk. 2003 nr 10 s.9-10

51.       Skromna choinka : scenariusz na podstawie opowiadania Jadwigi Dmowskiej Legenda o choince / Bożena Orkisz // Bibl. w Szk. 2007 nr 11 s.25

52.       Spotkanie wigilijno-kolędowe / Elżbieta Dryja // Grupa i Zabawa 2002 nr 3-4 s.101-16

53.       Staropolskie wigilie / Irena Jurga // Bibl. w Szk. 1996 nr 10 s.12-13

54.       Strucla z makiem : (sztuka bożonarodzeniowa) / Krystyna Piecha // Jęz. Pol. Szk. IV-VI 2004/2005 nr 2 s.86-92

55.       Szopka świąteczno-noworoczna / Mirek Saski // Gaz. Szk. 2000 nr 33/34 s.44-45

56.       Tajemnica Bożego Narodzenia (montaż słowno-muzyczny) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szk. 2008 nr 7-8 s.17-18

57.       Tajemnica Bożego Narodzenia : montaż słowno-muzyczny / Agata Korzeń // Bibl. w Szk. 2000 nr 11 s.11

58.       Tak daleki, a tak bliski : scenariusz jasełek / Grażyna Drożyńska // Bibl. w Szk. 2002 nr 10 s.16

59.       To, co najważniejsze : scenariusz programu na Wigilię oparty na fragmentach powieści Małgorzaty Musierowicz / Emilia Drozd // Prz. Eduk. [Łódź] 2002 nr 5 s.10-14

60.       Tradycje bożonarodzeniowe w edukacji regionalnej i kulturalnej : (na przykładzie inscenizacji w klasie gimnazjalnej) / Teresa Kuciapska //Wychow. na co Dzień 2002 nr 12 dod. s.VI-VIII

61.       Tradycje wigilijne : scenariusz zajęć w klasie I / Alina Konsek, Ewa Studnik // Życie Szk. 2002 nr 10 s.597-598

62.       Uroczystość – jedna z form pracy z sześciolatkami : witamy św. Mikołaja / Bogusława Czaińska // Szkolne Wieści 2007 nr 2 s.5-6

63.       W noc Bożego narodzenia : scenariusz przedświątecznej audycji w szkole podstawowej / Ewa Śmiech // Bibl. w Szk. 2000 nr 10 s.28-29

64.       W świątecznym nastroju : scenariusz zajęć w klasie 2 / Ewa Wypijewska // Życie Szk. 2002 nr 10 s.593-596

65.       Wesoła Nowina : inscenizacja teatralna / Danuta Irisik, Krzysztof Irisik // Wszystko dla Szk. 2001 nr 10 s. 18-20

66.       Wieczór kolęd i poezji... / Dorota Witoszyńska // Por. Bibl. 2003 nr 12 s.30-33

67.       Wieczór wigilijny : scenariusz / Elżbieta Jankowska, Anna Piotrowska // Wszystko dla Szk. 2001 nr 10 s.21-22

68.       Wieczór wigilijny : scenariusz uroczystości / Małgorzata Krzyształowska // Życie Szk. 2001 nr 10 s.617-620

69.       Wiersze pod choinkę / Jolanta Kowalczykówna // Rota 1993 nr 4 s.58-62

70.       Wigilia szkolna / Elżbieta Kmiecińska-Pawłowska // Por. Bibl. 2001 nr 12 s.27-28

71.       Wigilia szkolna wspólnie przygotowana / Józef Kućmierowski // Wychow. Tech. Szk. 1993 nr 5 s.283-289

72.       Wigilia u Boryny : scenariusz fragmentu „Chłopów” (do realizacji w gimnazjum i szkole średniej) / Anna Sawicka // Bibl. w Szk. 2003 nr 10 s.24

73.       Wigilia w Lipcach Reymontowskich : scenariusz uroczystości / Barbara Długokęcka, Waldemar Długokęcki // Wszystko dla Szk. 2002 nr 11 s.16-19

74.       Wigilie polskie / Alicja Omiotek // Rota 1993 nr 4 s.72-75

75.       Wigilie sławnych Polaków : scenariusz bożonarodzeniowy / Barbara Jachimczak // Bibl. w Szk. 2004 nr 10 s.28-29

76.       Wigilijna podróż po Europie / Kazimiera Waligóra // Por. Bibl. 2007 nr 12 s.33-37

77.       Wigilijne spotkanie / Danuta Ratajczak // Bibl. w Szk. 1996 nr 10 s.10-11

78.       Wigilijne spotkanie / Teresa Dżugajze // Gaz. Szk. 2000 nr 32 s.21

79.       Z opłatkiem w ręku : scenariusz bożonarodzeniowy / Barbara Jachimczak // Bibl. w Szk. 2002 nr 10 s.24-26

80.       Za snem, za jawą, za westchnieniem rodzi się Wigilia : scenariusz dla uczniów gimnazjum / Renata Muchorowska // Bibl. w Szk. 2001 nr 10 s.22-24

81.       Zabawa choinkowa / Ewa Myszka // Życie Szk. 2002 nr 10 s.602-604

82.       Zapalenie choinki / Jadwiga Łukowska // Życie Szk. 2000 nr 10 s.604-610

83.       Zwyczaje świąteczne : scenariusz zajęć w klasie 2 / Anna Kubala, Barbara Szykszynian // Życie Szk. 2002 nr 10 s.599-601

  

Opracowanie: JJ © 2003-2008