DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 


KSIĄŻKI

  

1. Bicie serca : wybór wierszy okolicznościowych dla wszystkich klas szkoły podstawowej / wybór Józef, Marek Śmieciński. Warszawa : „Żak”, 1994 Sygn. 242552 Bibl. (Mat. Rep. 4), 243123

2. BROSZKIEWICZ BARBARA

Moja babcia ma złote serce / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. W: Broszkiewicz Barbara, Jarek Jerzy : Teatr szkolny. Cz. 4, Scenariusze uroczystości. Wrocław : „Europa”, 2004 s.69-70 Sygn. 289638/4 Bibl. (Mat. Rep. 121)

3. BROSZKIEWICZ BARBARA

Wiadomo – dziadek / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. W: Broszkiewicz Barbara, Jarek Jerzy : Teatr szkolny. Cz. 4, Scenariusze uroczystości. Wrocław : „Europa”, 2004 s.70 Sygn. 289638/4 Bibl. (Mat. Rep. 121)

4. CHOTOMSKA WANDA

U Babci jest słodko : obrazek sceniczny / Wanda Chotomska. W: Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebr. oprac. Alicja Omiotek. Wyd. 2. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998 s. 371-372 Sygn. 257342 (Mat. Rep. 38)

5. FIUTOWSKA TERESA

Herbatka u babci i dziadka / Teresa Fiutowska. W: Fiatowska Teresa : Teatr „Smyk” dla smyka : scenariusze przedstawień dla dzieci. Warszawa : „Smyk”, 2003 s.32-35 Sygn. 291917 Bibl. (Mat. Rep. 95) s.32-35

6. FIUTOWSKA TERESA

Piekł dziadek babkę : inscenizacja może być zaprezentowana przez dzieci babciom i dziadkom na uroczystości z okazji ich święta w przedszkolu / Teresa Fiutowska. W: Fiutowska Teresa : Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia. Warszawa : „Didasko”, 1997 s.99-102 Sygn. 254102 Bibl. (Mat. Rep. 1), 260469, 260470

7. FORMA BOŻENA

Dzień Babci i Dziadka / Bożena Forma. W: Forma Bożena : Dziecko aktorem. Płock „Iwanowski, 1999 s.59-67 Sygn. 266549 Bibl. (Mat. Rep. 67)

8. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

Herbatka z babcią i dziadkiem / Elżbieta Gałczyńska, Zofia Garczyk. W: Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. Płock : Zakł. Wydaw. Usługowy-Marian Gałczyński, 1994 s.44-50 Sygn. 242540 Bibl. ( Mat. Rep.6), 255754

9. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

Niespodzianka dla babci i dziadka / Elżbieta Gałczyńska, Zofia Garczyk. W: Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. Płock : Zakł. Wydaw. Usługowy-Marian Gałczyński, 1994 s.50-54 Sygn. 242540 Bibl. ( Mat. Rep.6), 255754

10. JERZYKOWSKA KALINA

Panierka pod lupą, czyli babcia na tropie / Kalina Jerzykowska. W: Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje. Łódź : „Literatura”, 2002 s. 90-99 Sygn. 283831 Bibl. (Mat. Rep. 84), 284610, 291431

11. KAWKA DANUTA

Moja Babcia / Danuta Kawka. W: Kawka Danuta : Materiały repertuarowe do wykorzystania w pracy z dziećmi w świetlicach szkolnych. Płock : Wydaw. WOM, 1999 s.25-29 Sygn. 277552 (Mat. Rep. 81)

12. KLUSEK MARIA

Dzień Babci i Dziadka / Maria Klusek. W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1995 s.99-104 Sygn. 244308 Bibl. (Mat. Rep. 8)

13. Kochać świat : wiersze okolicznościowe dla przedszkoli / wybór Józef Marek Śmieciński. Warszawa : „Żak”, 1994 Sygn. 242546 Bibl. (Mat. Rep. 5), 243113, 246550, 246551

14. Kolorowe słowa : wiersze okolicznościowe dla klas 1-3 / wybór Józef Marek Śmieciński. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn.259163 (Mat. Rep. 42), 263667, 263668

15. LALICZYŃSKA JADWIGA

Dzień Babci i dzień Dziadka / Jadwiga Laliczyńska. W: Scenariusze uroczystości szkolnych. Cz. 2. Wyd. 2. Tarnobrzeg : Ośrodek Dosk. Pedag., [1996] s.5-7 Sygn. 249156/2 (Mat. Rep. 22)

16. MACHURA WIESŁAWA

Dzień Babci / Wiesława Machura. W: Machura Wiesława : Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1995 s.26-31 Sygn. 245294 Bibl. (Mat. Rep. 9), 247658

17. MAJ AGNIESZKA

Bajka dla babci / Agnieszka Maj. W: Maj Agnieszka : W to mi graj! : inscenizacje dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Gdańsk : „Harmonia”, 2005 s.59-69 Sygn. 298406 Bibl. (Mat. Rep.115)

18. MAJCHRZAK MARIA

Przedszkolaki na scenie Czyli Rozbawione przedszkole / Maria Majchrzak. Płock „Iwanowski”, 1995 Sygn. 266552 Bibl. (Mat. Rep. 62)

19. MUCHA IRENA

Album babuni : przedstawienie pantomimiczne / Irena Mucha. W: Uroczystości szkolne : (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej I-VI / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń :”Bea-Bleja”, 2000 s.66-74 Sygn. 277817 Bibl. (Mat. Rep. 71), 279839

20. NALEŻYTY JAN JAKUB

Dzień Babci i Dziadka / Jan Jakub Należyty. W: Należyty Jan Jakub : Pinokio…A jak myślisz? : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2002 s.66-75 Sygn. 283878 Bibl. (Mat. Rep. 78), 302790

21. PEREGOŃCZUK ALDONA

Dzień Babci – impreza klasowa / Aldona Peregończuk. W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku/ po red. Iwony Fechner-Sędzickiej. Toruń : „Aker”, 2003 s.79-80 Sygn.286151 Bibl. (Mat. Rep.87)

22. RATAJCZAK JOLANTA

 Dzień Babci i Dzień Dziadka / Jolanta Ratajczak. W: Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / red. prowadzący Teresa Król. Kraków : „Rubikon”, 2004 s. 49-53 Sygn. 295072 Bibl. (Mat. Rep. 96)

23. RATAJCZAK JOLANTA

Sen Zosi : scenariusz przedstawienia na przykład z okazji Dnia Matki, Dnia Babci lub na inną okoliczność / Jolanta Ratajczak. W: Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / red. prowadzący Teresa Król. Kraków : „Rubikon”, 2004 s. 54-61 Sygn. 295072 Bibl. (Mat. Rep. 96)

24. RUCIŃSKI TADEUSZ

O jesiennych ludziach : inscenizacja na Dzień Babci i Dzień Dziadka / Tadeusz Ruciński. W: Spotkanie przy malowanej ścianie : inscenizacje na różne okazje. Kraków : „Rubikon”, 2004 s.9-17 Sygn. 295074 Bibl. (Mat. Rep.101)

SALACH IWONA : Wiersze dla przedszkolaka. Płock : „Iwanowski”, 1995 Sygn. 246945 Bibl. (Mat. Rep. 15)

25. SUCHORZEWSKA IRENA

Różne bywają babcie / Irena Suchorzewska. W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1995 s.93-96 Sygn. 244308 Bibl. (Mat. Rep. 8)

26. SUCHORZEWSKA IRENA

Różne bywają babcie / Irena Suchorzewska. W: W: Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebr. oprac. Alicja Omiotek. Wyd. 2. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998 s. 373-377 Sygn. 257342 (Mat. Rep. 38)

27. SZELĄG HANNA

Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka/ Hanna Szeląg. W: Szeląg Hanna : Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych. Kraków : „Impuls”, 2005 s.40-42 Sygn. 295551 Bibl. (Mat. Rep. 107)

28. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Kocham cię Babciu, kocham cię dziadku / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas 1-3. Warszawa : „Żak”, 1997 s.55-59 Sygn. 253900 Bibl. (Mat. Rep. 32), 254557

29. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Kwiaty dla babci, buziak dla dziadka / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli. Warszawa : „Żak”, 1996 s.42-46 Sygn. 252124 (Mat. Rep. 28), 259169

30. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

W dniu waszego święta / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli. Warszawa : „Żak”, 1996 s.119-123 Sygn. 252124 (Mat. Rep. 28), 259169

31. TARKOWSKI CEZARY PIOTR

Dziadek / Cezary Piotr Tarkowski. W: Tarkowski Cezary Piotr : Inscenizacje na cały rok. Kielce : „Jedność”, 2006 s.105-110 Sygn. Sygn. 301810 Bibl. (Mat. Rep. 124)

32. TERLIKOWSKA MARIA

Nasza Babcia : obrazek sceniczny / Maria Terlikowska. W: Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebr. oprac. Alicja Omiotek. Wyd. 2. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998 s. 365-370 Sygn. 257342 (Mat. Rep. 38)

33. U babuni i dziadziusia : scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka. W: Uroczystości szkolne : scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) w szkole podstawowej I-VI. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 s.109-116 Sygn. 277817/2 (Mat. Rep. 71/1)

34. Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III / wybór Krystyna Lenkiewicz. Wyd. 2 zm. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994 Sygn. 242832 (Mat. Rep. 7)

35. ZIELONKA TERESA

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka / Teresa Zielonka. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / red. prowadzący Teresa Król. Kraków : „Rubikon”, 2004 s.46-55 Sygn.289238/2 (Mat. Rep. 97/1)

  

ARTYKUŁY

 

1.      „Jasełka” – wspólne kolędowanie połączone z obchodami „Dnia Babci i Dziadka” : scenariusz zajęć otwartych w ramach programu „Szkoła przyjazna rodzicom” / Barbara Musiolik, Ilona Trella, Katarzyna Zahradnik // Wychow. na co Dzień 2002 nr 1 dod. s.III-VIII

2.      „Mój dziadek, moja babcia” : (scenariusz godziny wychowawczej V-VI klasa) / Ewa Skiepko // Lider 2001 nr 12 s.29

3.      Bal u Czerwonego Kapturka : impreza dla dziadków i wnuków / Mariola Konik // Klanza w Zabawie i Eduk. Dzieci 2004 nr 1 s.24-29

4.      Dzień Babci i Dziadka / Barbara Drwal-Demkiewicz // Klanza w Czasie Wolnym 2003 nr 2 s.16-20

5.      Dzień Babci i Dziadka / Edwarda Kowalik // Grupa i Zabawa 1997 nr 4 s.36-38

6.      Dzień Babci i Dziadka inaczej / Magdalena Charbicka, Maria Raszewska // Klanza w Czasie Wolnym 2005 nr 2 s.21-24

7.      Dzień Babci, Dzień Dziadka : scenariusz zajęć w klasie I / Danuta Wiesner-Gajek // Życie Szk. 2003 nr 1 s.23-25

8.      Karnawał z dziadkiem i babcią : spotkanie z okazji święta dziadków / Lidia Groma // Lider 2006 nr 5 s.30

9.      Kwiaty dla babci i dziadka : inscenizacja z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka / Iwona Supronowicz , Lidia Leksowska // Bibl. w Szk. 1995 nr 10 s.8-9

10.  Lektury mojego dzieciństwa : poczytam ci, babciu, poczytam ci, dziadku… : scenariusz przedstawienia dla babć i dziadków / Małgorzata Antczak-Kęsy //  Bibl. w Szk. 2005 nr 12 s.21

11.  Noworoczne życzenia dla dziadków / Małgorzata Wójcik // Wychow. w Przedszk. 2000 nr 10 s.614-615

12.  Propozycje lekcji dla klasy I (styczeń-luty) / Grażyna Łebecka // Naucz. Początk. 1994/95 z. 3. s.12-44

13.  Scenariusz inscenizacji w wykonaniu uczniów kl. I-II / Maria Klusek // Życie Szk. 1992 nr 1 s.45-46

14.  Scenariusz uroczystości dla klas I-III – Dzień Babci i Dziadka w szkole / Ewa Kieres // Naucz. i Szk. 2001 nr 3/4 s.227-234

15.  Scenariusz uroczystości w przedszkolu z okazji „Dnia Babci i Dziadka” / Anna Tyza // Wychow. na co Dzień 2003 nr 1/2 dod. s.V-VI

16.  Święto Babci i Dziadka / Ewa Studniewska // Grupa i Zabawa 2002 nr 3-4 s.113-115

17.  Święto Babci i Dziadka : montaż słowno-muzyczny / Jadwiga Laliczyńska // Por. Bibl. 1991 nr 11/12 s.29-32

18.  Święto Babci i Dziadka : scenariusz uroczystości – kl. I-III szk. podst. / Stanisława Faltyn // Wychowawca 2003 nr 7/8 s.21

19.  Święto Babci i Dziadka : scenariusz zajęć integracyjnych w kl. II / Małgorzata Gorządek // Wszystko dla Szk. 2000 nr 1 s.15-16

Zabawy z babcią i dziadkiem : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka / Róża Grynberg // Grupa i Zabawa 2002 nr 3-4 s.116-118

 

Opracowanie: JJ © 2003-2005