DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

 


 

KSIĄŻKI

 

 

1. “Ucz się, ucz...”. W: W: Scenariusze uroczystości szkolnych : praca zbiorowa. [Cz. 1]. Wyd. 2 Tarnobrzeg : ODP, 1996 Sygn. 249156 Bibl. (Mat. Rep. 21) S.35-39

2. ARCZEWSKA-NOWAK JOLANTA

W naszej szkole – na Dzień Nauczyciela. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Walentynek i inne okazje / Jolanta Arczewska-Nowak. W: Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) w szkole podstawowej I-VI: praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277817/2 Bibl. (Mat. Rep. 71/1) S.32-39

3. BARAŃSKA KRYSTYNA

Nauczyli mnie nieskończoności : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela/ Krystyna Barańska. W: Barańska Krystyna Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 Sygn. 283082 Bibl. (Mat. Rep. 85) S.38-48

4. BARAŃSKA KRYSTYNA

Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz”: scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela/ Krystyna Barańska. W: Barańska Krystyna Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 Sygn. 283082 Bibl. (Mat. Rep. 85) S.49-57

5. Bicie serca : wiersze okolicznościowe dla klas 4-8 / wybór Józef Marek Śnieciński. Wyd. 4 zm. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn.263669 Bibl. (Mat. Rep. 50)

6. Bicie serca : wybór wierszy okolicznościowych dla wszystkich klas szkoły podstawowej / wybór Józef Marek Śnieciński. Warszawa : „Żak”, 1994 Sygn.243123, 242552 Bibl. (Mat. Rep. 4)

7. BROSZKIEWICZ BARBARA

Naszej pani / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. W: Teatr szkolny. Cz. 4, Scenariusze uroczystości. Wrocław : „Europa”, 2004 Sygn. 289638/4 Bibl. (Mat. Rep. 121) S.34-36

8. BURY ALEKSANDRA

Scenariusz akademii na Dzień Nauczyciela / Aleksandra Bury. W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J. Adamczak. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1996 Sygn. 253186, 249191 Bibl. (Mat. Rep. 24) S.183-186

9. BURY ALEKSANDRA

Scenariusz akademii na Dzień Nauczyciela. Egipt / Aleksandra Bury. W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J. Adamczak. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1996 Sygn. 253186, 249191 Bibl. (Mat. Rep. 24) S.191-194

10. BURY ALEKSANDRA

Scenariusz akademii na Dzień Nauczyciela. Prehistoria / Aleksandra Bury. W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J. Adamczak. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1996 Sygn. 253186, 249191 Bibl. (Mat. Rep. 24) S.187-190

11. CZAJKA ALINA

Zwariowana klasa – przedstawienie kabaretowe / Alina Czajka. W: Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) w szkole podstawowej I-VI: praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277817/2 Bibl. (Mat. Rep. 71/1) S.46-53

12. DREWNIAK RENATA

Nie wystarczą same słowa... Scenariusz na rozpoczęcie roku szkolnego lub z okazji Dnia Nauczyciela / Renata Drewniak. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha., 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep. 122) S.219-225

13. Dzień Edukacji Narodowej. W: Propozycje imprez i uroczystości szkolnych do wykorzystania w świetlicach szkolnych / wybrała i oprac. Jadwiga Sałata. Tarnobrzeg : ODP, 1995 Sygn. 245332 Bibl. (Mat. Rep. 19) S.11-17

14. FRĄTCZAK EMILIA

Nauczycielom – uczniowie : wiersze, inscenizacje i piosenki na uroczystości nauczycielskie / Emilia Frątczak, Jan Frątczak. Bydgoszcz : „Arcanus”, 1995 Sygn. 246190, 246189 Bibl. (Mat. Rep.12)

15. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

Dzień Nauczyciela na wesoło / Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Urszula Wójcik. W: Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta, Wójcik Urszula : Na szkolnej scenie. Płock „Korepetytor”, 1997 Sygn. 253085 Bibl. (Mat. Rep.3) S.18-25

16. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

Mądrość, światło, nauka / Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Urszula Wójcik. W: Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta, Wójcik Urszula : Na szkolnej scenie. Płock „Korepetytor”, 1997 Sygn. 253085 Bibl. (Mat. Rep.3) S.7-11

17. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

W ogrodzie wdzięczności / Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Urszula Wójcik. W: Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta, Wójcik Urszula : Na szkolnej scenie. Płock „Korepetytor”, 1997 Sygn. 253085 Bibl. (Mat. Rep.3) S.11-17

18. GRYŃ IZABELA

Wdzięczność : scenariusz z okazji Dnia Nauczyciela / Izabela Gryń. W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha., 2005 Sygn. 301766 Bibl. (Mat. Rep. 122) S.226-230

19. JERZYKOWSKA KALINA

Nasza pani / Kalina Jerzykowska. W: Jerzykowska Kalina Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje. Łódź : „Literatura”, 2002 Sygn. 284610, 291431, 283831 Bibl. (Mat. Rep. 84) S.33-43

20. KARCZEWSKA JOANNA

Dzień Nauczyciela / Joanna Karczewska. W: Uroczystości szkolne : (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277834/2 Bibl. (Mat. Rep. 73/1) S.26

21. Kochać świat : wiersze okolicznościowe dla przedszkoli / wybór Józef Marek Śnieciński. Warszawa : „Żak”, 1994 Sygn. 243113, 246550, 246551, 242546 Bibl. (Mat. Rep.5)

22. Kolorowe słowa : wiersze okolicznościowe dla klas 1-3 / wybór Józef Marek Śnieciński. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn. 263667, 263668, 259163 Bibl. (Mat. Rep. 42)

23. KOŁODZIEJSKA IWONA

Dzień Nauczyciela z Jasiem i Małgosią / Iwona Kołodziejska. W: Kołodziejska Iwona : teatrzyk dla klas młodszych. Płock : „Korepetytor” M. Gałczyński, 1997 Sygn. 255756 Bibl. (Mat. Rep. 36) S.19-27

24. KOŁODZIEJSKA IWONA

Kwiaty dla nauczycieli / Iwona Kołodziejska. W: Kołodziejska Iwona : Teatrzyk dla klas młodszych. Płock : „Korepetytor” M. Gałczyński, 1997 Sygn. 255756 Bibl. (Mat. Rep. 36) S.28-32

25. KRAKOWIAK BEATA

Program kabaretowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Satyryczne teksty dla szkolnego kabaretu i nie tylko... / Beata Krakowiak. W: Uroczystości szkolne : (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277834/2 Bibl. (Mat. Rep. 73/1) S.27-31

26. KURNICKA ANNA

Dzień Matki / Anna Kurnicka. W: Kurnicka Anna : Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie. Wyd. 2 poszerz. Kraków : „Impuls”, 1999 Sygn. 271968, 266723 Bib. (Mat. Rep. 37) S.97-104

27. LORENC LUCYNA

Szkoła – wędrówka przez epoki : scenariusz programu artystycznego z okazji Dnia Nauczyciela / Lucyna Lorenc. W: Uroczystości szkolne : (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277834/2 Bibl. (Mat. Rep. 73/1) S.31-49

28. ŁOCHOCKA HANNA

Z naszą Panią w świat szeroki / Hanna Łochocka. W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1995 Sygn. 244308 Bibl. (Mat. Rep.8) S.20-22

29. MACHURA WIESŁAWA

Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. W: Wydaw. Pedag. ZNP, 1995 Sygn. 247658, 245294 Bibl. (Mat. Rep.9) S.17-20

30. MAJCHRZAK MARIA

Przedszkolaki na scenie czyli Rozbawione przedszkole. Płock : „Iwanowski”, 1995 Sygn. 266552 Bibl. (Mat. Rep. 62)

31. MICHALSKA BEATA

Spotkać na swej drodze mistrza – Słońce : 14 października – Dzień Edukacji Narodowej / Beata Michalska, Anna Stańczyk. W: Michalska Beata, Stańczyk Anna : W objęciach Melpomeny : inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gdańsk : „Harmonia”, 2006 Sygn. 308211 Bibl. (Mat. Rep. 145) S.7-22

32. MIGASZEWSKA BOŻENA

Nauczycielkom, nauczycielom dziękuje szczerze dziś dzieciarnia... / Bożena Migaszewska. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : praca zbiorowa. [Cz. 1]. Wyd. 2 Tarnobrzeg : ODP, 1996 Sygn. 249156 Bibl. (Mat. Rep. 21) S.28-32

33. NALEŻYTY JAN JAKUB

Dzień Nauczyciela / Jan Jakub Należyty. W: Należyty Jan Jakub Pinokio... A jak myślisz? : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2002 Sygn. 283878 Bibl. (Mat. Rep. 78) S.30-35

34. ROZBICKA MARIA

Szkoło, szkoło, ale tu wesoło : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Maria Rozbicka. W: Mały teatr – wielkie emocje : scenariusz imprez szkolnych / pod red. Cecylii Antosik. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, cop. 2004 Sygn. 293212 Bibl. (Mat. Rep. 93) S.20-30

35. RUCIŃSKI TADEUSZ

Być aniołem w szkole : inscenizacja na Dzień Nauczyciela / Tadeusz Ruciński. W: Ruciński Tadeusz : Spotkanie przy malowanej ścianie : inscenizacje na różne okazje. Kraków : „Rubikon”, 2004 Sygn. 295074 Bibl. (Mat. Rep. 101) S.67-70

36. SALACH IWONA

Wiersze dla przedszkolaka / Iwona Salach. Płock : „Iwanowski”, 1995 Sygn. 246945 Bibl. (Mat. Rep.15)

37. SOBCZAK URSZULA

Scenariusz uroczystości szkolnej na Dzień Edukacji Narodowej. Biała Podlaska : ODN, 2000 Sygn. 276806 Bibl. (Mat. Rep. 77)

38. SZELĄG HANNA

Scenariusz z okazji Dnia Nauczyciela (I) / Hanna Szeląg. W: Szeląg Hanna : Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych. Kraków : „Impuls”, 2005 Sygn.295551 Bibl. (Mat. Rep.107) S.43-50

39. SZELĄG HANNA

Scenariusz z okazji Dnia Nauczyciela (II) / Hanna Szeląg. W: Szeląg Hanna : Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych. Kraków : „Impuls”, 2005 Sygn.295551 Bibl. (Mat. Rep.107) S.43-50

40. SZYMAŃSKA ANNA MONIKA

Co ja tutaj robię? Z życia nauczyciela w dniu jego święta / Anna Monika Szymańska. W: Szymańska Anna Monika, Szymczak Anna : „...z fantazją i humorem...” – czyli Teatr w Szkole - : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku. Rzeszów : „Fosze”, 2004 Sygn. 290285, 298097 Bibl. (Mat. Rep. 117) S.9-22

41. ŚLIWERSKA WIESŁAWA

Dzień Edukacji Narodowej : /miniatura sceniczna dla klas I-III/ / Wiesława Śliwerska. Kraków : „Impuls”, 1996 Sygn. 253003 Bibl. (Mat. Rep. 30)

42. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Kwiaty dla nauczycieli / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Moja rodzina, szkoła, ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn. 255902, 263673, 254559 Bibl. (Mat. Rep. 34)

43. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Nasza pani / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli. Warszawa : „Żak”, 1996 Sygn. 259169, 252124 Bibl. (Mat. Rep. 28) S.88-92

44. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Naszej pani / Józef Marek Śnieciński. W: Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas od 1-3. Warszawa : „Żak”, 1997 Sygn. 254557, 253900 Bibl. (Mat. Rep. 32) S.20-24

45. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Życzenia dla naszej pani / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli. Warszawa : „Żak”, 1996 Sygn. 259169, 252124 Bibl. (Mat. Rep. 28) S.19-23

46. TARKOWSKI CEZARY PIOTR

Na Dzień Nauczyciela / Cezary Piotr Tarkowski. W: Tarkowski Cezary Piotr : Inscenizacje na cały rok. Kielce : „Jedność”, 2006 Sygn. 301810 Bibl. (Mat. Rep. 124) S.5-9

47. TRYTEK JÓZEF

Twierdza : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Edukacji / Józef Trytek. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 Kraków : „Rubikon”, 2005 Sygn. 289237/2 Bibl. (Mat. Rep.98/1) S.9-14

48. WĄTOREK AGNIESZKA

Bezwodny rejs w nieznane, czyli powiastka o tym, jak to podróże kształcą / Agnieszka Wątorek. W: Wątorek Agnieszka : Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko). Kraków : „Impuls”, 2005 Sygn. 302681, 298835 Bibl. (Mat. Rep.114) S.33-48

49. WĄTOREK AGNIESZKA

Galeria snów o Nauczycielach / Agnieszka Wątorek. W: Wątorek Agnieszka : Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko). Kraków : „Impuls”, 2005 Sygn. 302681, 298835 Bibl. (Mat. Rep.114) S.20-32

50. WĄTOREK AGNIESZKA

Kogel-mogel po uczniowsku / Agnieszka Wątorek. W: Wątorek Agnieszka : Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko). Kraków : „Impuls”, 2005 Sygn. 302681, 298835 Bibl. (Mat. Rep.114) S.10-19

51. Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebr. i oprac. Alicja Omiotek. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998 Sygn. 257342 Bibl. (Mat. Rep.38)

52. Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III / [wybór] Krystyna Lenkiewicz.. Wyd. 3 zm. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999. Sygn. 264109 Bibl. (Mat. Rep.51)

Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III / [wybór] Krystyna Lenkiewicz.. Wyd. 2 zm. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994. Sygn. 242832 Bibl. (Mat. Rep.7)

53. WYRWICZ MARIA

„Jakże nie płonąć w podzięce...” : montaż na Dzień Nauczyciela / Maria Wyrwicz. W: Scenariusze na cały rok... : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska) / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz [i in.]. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1995 Sygn. 245289 Bibl. (Mat. Rep.10) S.68-77

 

ARTYKUŁY

 

1.  „Laurka pełna radości” : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Grażyna Antas // Por. Bibl. 1999 nr 9 s.34-37

2.  „Naszym nauczycielom” : montaż słowno-muzyczny dla szkoły podstawowej / Elżbieta Drzas // Wychowawca 2004 nr 9 s.26-27

3.  „Zawołaj znów mnie!” : (scenariusz programu z okazji Dnia Edukacji Narodowej) / Maria Duczmal / Bibl. w Szk. 2001 nr 9 s.24-25

4.  Czasem zachodzi potrzeba zaostrzenia dyscypliny : scenariusz na Dzień Nauczyciela (na podstawie kreskówki Walta Disney’a) // Beata Stankowska-Pyrda // Bibl. w Szk. 2003 nr 9 s.8

5.  Dzieckiem być niełatwo : materiał repertuarowy na dzień otwarty szkoły / Anna Suwała // Wszystko dla Szk. 2003 nr 12 s.13-14

6.  Dzieje nauki : (scenariusz przedstawienia słowno-pantomimicznego) / Teresa Pałęcka // Bibl. w Szk. 2002 nr 6 s.20-21

7.  Dziennik telewizyjny : scenariusz imprezy szkolnej z okazji Dnia Nauczyciela / Edyta Kowalska // Bibl. w Szk. 2005 nr 9 s.25-26

8.  Dzień Komisji Edukacji Narodowej / Genowefa Wieczorek // Nauczanie Początkowe 1989/90 nr 6 s.557-562

9.  Dzień Nauczyciela w naszej klasie : (montaż słowno-muzyczny) / Barbara Jachimczak / Por. Bibl. 1987 nr 9 s.21-23

10.  Festiwal Piosenki Szkolnej, czyli scenariusz uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej / Cecylia Zębalska [i in.] // Wszystko dla Szk. 2004 nr 7-8 s.24-25

11.  Jeden dzień z życia belfra : sceny kabaretowe z życia szkoły / Krystyna Kaczmarek, Danuta Uczyńska // Wszystko dla Szk. 2003 nr 10 s.1-3

12.  Klasa z klasą : scenariusz imprezy z okazji Dnia Nauczyciela lub Święta Szkoły / Mariola Linkiewicz // Bibl. w Szk. 2006 nr 10 s.17

13.  Krótkie scenki z życia pewnej klasy : scenariusz z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Jolanta Zaparta // Bibl. w Szk. 2003 nr 9 s.12

14.  Kwiaty dla nauczyciela / Anna Ganiek // Wychowawca 2003 nr 7/8 s.14-15

15.  Lekcja marzeń : szkolne widowisko kabaretowe / Janina Pawłowska-Ejsmont // Wszystko dla Szk. 2001 nr 7-8 s.20-22

16.  Marek Jąkała / Alicja Wal // Naucz. Począt. 2001/2002 nr 1 s.32-40

17.  Mądry uczeń... po szkole : scenariusz przedstawienia kabaretowego z okazji jubileuszu szkoły lub Dnia Nauczyciela / Zofia Araszczuk // Bibl. w Szk. 2003 nr 9 s.16-18

18.  Musimy siać... – audycja radiowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Grażyna Gawryłow // Wszystko dla Szk. 2000 nr 9 s.21

19.  Naszym nauczycielom [scenariusz] / Lucyna Jaśkowska // Wychowawca 2005 nr 9 s.24-25

20.  Nauczycielska rzecz / Maria Andres // Wychowawca 1995 nr 9 s.21-24

21.  Nauczycielskie Oskary : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Dorota Czechowska // Bibl. w Szk. 2002 nr 9 s.22

22.  Nie wystarczą same słowa, gdy do czynu rwie się głowa, trzeba jeszcze trochę chęci, by się świat naprawdę kręcił... : scenariusz na rozpoczęcie roku szkolnego lub z okazji Dnia Nauczyciela / Renata Drewniak // Katecheta 2004 nr 9 s.31-33

23.  Ogrodnik i drzewa : scenariusz przedstawienia – pantomimy z okazji Święta Edukacji Narodowej / Małgorzata Gonciarz // Katecheta 2005 nr 10 s.53-54

24.  Pierwszy nauczyciel : komedia w 3 aktach / Elżbieta Pietrusińska // Wychowawca 2003 nr 11 s.22-23

25.  Pokaz pomocy szkolnych : propozycja spotkania kabaretowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Aleksandra Piasecka // Bibl. w Szk. 2001 nr 9 s.32-33

26.  Program kabaretowy na Święto Edukacji Narodowej / Jadwiga Białynicka-Kusaj // Bibl. w Szk. 2003 nr 9 s.14-15

27.  Przepis na idealnego ucznia : scenariusz z okazji Dnia Nauczyciela / Edyta Kowalska // Bibl. w Szk. 2004 nr 9 s.16

28.  Sercem za serce : scenariusz apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Mieczysław Badura // Por. Bibl. 1995 nr 9 s.39-41

29.  Szkoła – wędrówka przez epoki / Lucyna Lorenc // Konspekt 2002 nr 4/5 s.86-96

30.  Szkoła marzeń : projekt edukacyjny z okazji Święta Edukacji Narodowej dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej i I-III gimnazjum / Grażyna Kobus-Jędrzejewska [i in.] // Wszystko dla Szk. 2004 nr 7-8 s.21-23

31.  Szkoło, szkoło, ale tu wesoło (scenariusz części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej) / Maria Rozbicka // Jęz. Pol. w Szk. IV-VI 2002/2003 nr 4 s.54-61

32.  Święto Edukacji Narodowej : scenariusz akademii z występem raperów i pokazem mody szkolnej / Elżbieta Wójcicka, Agata Włodarz // Bibl. w Szk. 1997 nr 6 s.2-23

33.  Święto szkoły : scenariusz festynu / Sylwia Baranowska // Bibl. w Szk. 2003 nr 5 s.19-20

34.  W ten dzień, za ich trud... / Małgorzata Piekut // Gaz. Szk. 2004 nr 40 wkł. s.VII

35.  Warsztaty szkolne dla nauczycieli : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Edukacji Narodowej / Dorota Pięta // Bibl. w Szk. 2003 nr 9 s.13

36.  Wdzięczność... : scenariusz z okazji Dnia nauczyciela / Izabela Gryń // Katecheta 2002 nr 10 s.29-33

37.  Wszystko dla nauczyciela – pokaz mody nauczycielskiej : scenariusz inscenizacji / Marzena Radtke // Bibl. w Szk. 2003 nr 9 s.9-10

 

Opracowanie: JJ © 2003-2008