godziny otwarcia    |    regulamin    |   struktura organizacyjna    |    historia    |   zbiory    |   usługi    |   SIGLUM

Prolongata wypożyczeń
Kontakt i lokalizacja 
Mapa strony

NASI DARCZYŃCY
Pracownicy PBW sponsorują puchacza w łódzkim ZOO

Godziny otwarcia:   poniedziałek 14.30 - 19.30   wtorek - piątek 8.30 - 19.30   sobota 8.00 - 14.00


aktualności
-----------------------
katalogi on-line
-----------------------
nowości
-----------------------
zajęcia edukacyjne
-----------------------
biblioteka szkolna
-----------------------
dla nauczycieli
-----------------------
dla studentów
-----------------------
dla maturzystów
-----------------------
zestawienia bibliograficzne
-----------------------
materiały repertuarowe

-----------------------
przegląd prasy pedagogicznej
-----------------------

biblioteki cyfrowe
-----------------------

linki edukacyjne
-----------------------

galeria zdjęć
-----------------------
EKOBIB

 

Czasopisma

 1. Alkoholizm i Narkomania
  Dostępne spisy treści i streszczenia.

 2. Arteterapia
  Dostępne spisy treści.

 3. Aura
  Dostępne spisy treści i streszczenia.

 4. Biblioteka w szkole
  Portal wiedzy dla bibliotekarzy i nauczycieli. Dostępne spisy treści poszczególnych numerów oraz roczne spisy treści.

 5. Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 6. Bibliotekarz
  Dostępne bieżące spisy treści oraz pełne artykuły numerów archiwalnych.

 7. Biblioterapeuta
  Witryna Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Dostępne spisy treści niektórych numerów archiwalnych.

 8. Biologia w Szkole
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 9. Bliżej Przedszkola
  Streszczenia i spisy treści czasopisma. Wiele praktycznych porad dla rodziców.

 10. Charaktery
  Portal psychologiczny. Możliwość przeglądania spisów treści, zawartość artykułów, po wykupieniu dostępu.

 11. Chemia w Szkole
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 12. Chowanna
  Dostępne artykuły w wersji pełno tekstowej w formacie PDF.

 13. Chrońmy Przyrodę Ojczystą
  Serwis Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dostępne spisy treści numerów archiwalnych.

 14. Cogito
  Spisy treści bieżących numerów czasopisma, praktyczne informacje dla studentów i uczniów.

 15. Czasopismo Psychologiczne
  Dostępne spisy treści.

 16. Dekada Literacka
  Dostępne spisy treści numerów archiwalnych.

 17. Dialog
  Dostępne spisy treści numerów archiwalnych i bieżących.

 18. Dyrektor Szkoły
  Streszczenia po zalogowaniu się na stronę. Szereg informacji dla nauczycieli, psychologów.

 19. Dysleksja
  Witryna Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Dostępne spisy treści czasopisma, wybrane artykuły w całości.

 20. Dziecko Krzywdzone
  Witryna Fundacji Dzieci Niczyje, dostępne spis treści czasopisma.

 21. Edukacja Dorosłych
  Witryna Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Dostęp do numerów archiwalnych.

 22. Edukacja i Dialog
  Dostępne w całości numery archiwalne. Wiele przydatnych informacji dla nauczycieli.

 23. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
  Spisy treści numerów archiwalnych.

 24. Edukacja, Studia, Badania, Innowacje
  Dostępne spisy treści niektórych numerów archiwalnych.

 25. Emocje
  Dostępne niektóre pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 26. Etyka
  Spis treści

 27. Fizyka w Szkole
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 28. Gazeta Wyborcza
  Przeglądanie spisów treści i zawartości numerów archiwalnych po wykupieniu dostępu.

 29. Geografia w Szkole
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 30. Głos Nauczycielski
  Portal dla nauczycieli. Streszczenia artykułów

 31. Głos Pedagogiczny
  Spisy treści, pełne teksty po wykupieniu dostępu.

 32. Język Niemiecki
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 33. Język Polski w Gimnazjum
  Spis treści bieżących i archiwalnych numerów.

 34. Język Polski w Liceum
  Spis treści bieżących i archiwalnych numerów.

 35. Język Polski w Szkole IV-VI
  Spis treści bieżących i archiwalnych numerów.

 36. Kalejdoskop
  Dostępne artykuły pełnotekstowe.

 37. Kronika Miasta Łodzi
  Dostępne wybrane artykuły.

 38. Kultura Fizyczna
  Spis treści niektórych numerów archiwalnych.

 39. Kultura i Społeczeństwo
  Spis treści numerów archiwalnych.

 40. Kwartalnik Pedagogiczny
  Archiwalne spisy treści.

 41. Lider
  Dostępne spisy treści czasopisma oraz pełne teksty artykułów.

 42. Magazyn Dyrektora – Sedno
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 43. Magazyn Trenera
  Spisy treści bieżących i archiwalnych numerów. Wybrane streszczenia artykułów.

 44. Matematyka
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 45. Meritum
  Streszczenia artykułów, niektóre dostępne w całości.

 46. Mówią Wiek
  i
  Spisy treści wybranych numerów archiwalnych.

 47. Nauczanie Początkowe
  Spisy treści bieżących i archiwalnych numerów.

 48. Newsweek Polska
  Spisy treści bieżących i archiwalnych numerów.

 49. Niebieska linia
  Streszczenia artykułów i spisy treści. Niektóre artykuły dostępne online.

 50. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
  Witryna Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, dostępne spisy treści.

 51. Pedagogika Christiana
  Spis treści, numerów archiwalnych.

 52. Pedagogika Pracy
  Spis treści niektórych numerów archiwalnych.

 53. Płomyczek
  Opis artykułów zawartych w danym numerze.

 54. Polityka
  Przeglądanie spisów treści i zawartości numerów archiwalnych po wykupieniu dostępu.

 55. Polityka Społeczna
  Spisy treści numerów archiwalnych, streszczenia wybranych artykułów.

 56. Polonistyka
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 57. Polski w Praktyce
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 58. Poradnik Bibliotekarza
  Dostępny bieżący spis treści oraz numerów archiwalnych.

 59. Poradnik Językowy
  Spis treści numerów archiwalnych.

 60. Poznaj Swój Kraj
  Spis treści.

 61. Poznaj Świat
  Spis treści bieżących i archiwalnych numerów.

 62. Praca Socjalna
  Dostępne spisy treści numerów archiwalnych.

 63. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
  Dostępne spisy treści numerów archiwalnych

 64. Przegląd Biblioteczny
  Dostępne spisy treści niektórych numerów.

 65. Przegląd Edukacyjny
  Dostępne spisy treści niektórych numerów archiwalnych.

 66. Przegląd Oświatowy
  Witryna Sekcji Krajowej Oświaty i wychowania NSZZ Solidarność; dostępne spisy treści niektórych numerów archiwalnych.

 67. Przyroda Polska
  option=com_content&view=article&id=53&Itemid=33
  Bieżący spis treści.

 68. Psychologia w Szkole
  Pliki PDF do ściągnięcia po opłaceniu dostępu.

 69. Remedium
  Streszczenia artykułów.

 70. Rocznik Pedagogiczny
  Spis treści niektórych numerów archiwalnych.

 71. Rocznik Statystyczny
  Do pobrania w formacie PDF.

 72. Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego
  Dostępne artykuły w formacie PDF.

 73. Roczniki Biblioteczne
  Spis treści bieżących i archiwalnych numerów.

 74. Rzeczpospolita
  Przeglądanie spisów treści i zawartości numerów archiwalnych po wykupieniu dostępu.

 75. Studia Socjologiczne
  Spisy treści i streszczenia wybranych artykułów.

 76. Szkolne Wieści
  Spis treści.

 77. Szkoła Specjalna
  Spisy treści numerów archiwalnych.

 78. Świat Problemów
  Dostępne spisy treści, wybrane artykuły w całości

 79. Świetlica w Szkole
  Spisy treści.

 80. Terapia Uzależnienia i Współuzależnień
  Wybrane spisy treści numerów archiwalnych.

 81. Trendy
  Witryna Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Dużo przydatnych materiałów dla nauczycieli. Czasopismo dostępne w całości.

 82. Wiadomości Historyczne
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 83. Wiedza i życie
  Spisy treści, niektóre artykuły w całości.

 84. Więź
  Spisy treści

 85. Wprost
  Spis treści i informacja o zamieszczonych artykułach.

 86. Wszystko dla Szkoły
  Streszczenia artykułów i spisy treści numerów bieżących i archiwalnych.

 87. Wychowanie Fizyczne i Sport
  Dostępne spisy treści niektórych numerów archiwalnych.

 88. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 89. Wychowanie Muzyczne w Szkole
  Dostępne bieżące i archiwalne spisy treści.

 90. Wychowanie na co Dzień
  Spis treści.

 91. Wychowanie w Przedszkolu
  Niektóre artykuły dostępne w całości.

 92. Wychowawca
  Dostępne spisy treści numerów archiwalnych, propozycje gotowych lekcji (konspekty, scenariusze).

 93. Zagadnienia Informacji Naukowej
  Spis treści.

 94. Znak
  Dostępne bieżące i archiwalne spisy treści.

 95. Życie Szkoły
  Dostępne pliki pełnotekstowe wybranych artykułów.

 

Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2017