KONSTYTUCJA
3 MAJA

 


 

KSIĄŻKI

 

1. „A zaś Wolność kroczy przodem” – rocznica Konstytucji 3 Maja / oprac. i wybór tekstów Barbara Ratajczyk. W: Spotkania : scenariusze uroczystości religijnych, patriotycznych i szkolnych / aut. Danuta Baran [i in.]. Kielce : „Jedność”, 2003 Sygn. 290394, 290292 Bibl. (Mat. Rep. 94) S.159-170

2. ANDRZEJCZAK HENRYKA

Radzili, radzili, aż uradzili – widowisko poświęcone narodzinom Konstytucji 3 maja / Henryka Andrzejczak. W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J. Adamczak. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1996 Sygn 253186 Bibl. (Mat. Rep. 24) S.19-39

3. BARAŃSKA KRYSTYNA

„Już tę wpłatę dzieje chronią w szczerozłotej zasług skrzyni” : program poetycki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Barańska Krystyna : Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 Sygn. 283082 Bibl. (Mat. Rep. 85) S.94-104

4. BARAŃSKA KRYSTYNA

„Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie Stany : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Barańska Krystyna : Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 Sygn. 283082 Bibl. (Mat. Rep. 85) S.105-113

5. Bicie serca : wiersze okolicznościowe dla klas 4-8 / wybór Józef Marek Śnieciński. Wyd. 4 zm. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn. 263669 Bibl. (Mat. Rep. 50)

6. Bicie serca : wybór wierszy okolicznościowych dla wszystkich klas szkoły podstawowej / wybór Józef Marek Śnieciński. Warszawa : „Żak”, 1994 Sygn. 243123, 242552 Bibl. (Mat. Rep. 4)

7. BOJANOWICZ-POLLAKOWA ANNA

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : scenariusz wieczornicy szkolnej lub nietypowej lekcji historii czy języka polskiego. W: Uroczystości : scenariusze imprez okolicznościowych / konsult. metod. Jolanta Chwastek. Goleszów : „Innowacje”, 1999 Sygn. 294194, 262454 Bibl. (Mat. Rep. 53) S.135-144

8. DROŹDZIKOWA IRENA

3 Maja po latach : plenerowa uroczystość historyczno-religijna w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W: Uroczystości : scenariusze imprez okolicznościowych / konsult. metod. Jolanta Chwastek. Goleszów : „Innowacje”, 1999 Sygn. 294194, 262454 Bibl. (Mat. Rep. 53) S.145-149

9. FOJT JOANNA

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja / Joanna Fojt, Anna Wojciechowska. W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku : praca zbiorowa / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. Toruń : „Aker”, 2003 Sygn. 286151 Bibl. (Mat. Rep.) S.134-140

10. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

Majowe słońce płonie nad światem / Elżbieta Gałczyńska. W: Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. Płock : Zakł. Wydaw. Usługowy-Marian Gałczyński, 1994 Sygn. 255754, 242540 Bibl. (Mat. Rep. 6) S.68-73

11. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

Na dzień Trzeciego Maja / Elżbieta Gałczyńska. W: Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. Płock : Zakł. Wydaw. Usługowy-Marian Gałczyński, 1994 Sygn. 255754, 242540 Bibl. (Mat. Rep. 6) S.80-84

12. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

Wielki dzień / Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Urszula Wójcik. W: Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta, Wójcik Urszula : Na szkolnej scenie. Płock : „Korepetytor”, 1997 Sygn. 253085 Bibl. (Mat. Rep. 3) S.51-57

13. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

Wielki Trzeci Maju / Elżbieta Gałczyńska. W: Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. Płock : Zakł. Wydaw. Usługowy-Marian Gałczyński, 1994 Sygn. 255754, 242540 Bibl. (Mat. Rrep. 6) S.73-80

14. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

Witaj majowa jutrzenko / Elżbieta Gałczyńska. W: Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. Płock : Zakł. Wydaw. Usługowy-Marian Gałczyński, 1994 Sygn. 242540 Bibl. (Mat. Rep. 6) S.63-68

15. GODYŃ-KIRKER BARBARA

Maj – rocznica wielkich myśli / Barbara Godyń-Kirker. W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J. Adamczak. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1996 Sygn 253186 Bibl. (Mat. Rep. 24) S.54-60

16. GUBERNAT KRYSTYNA

Kalendarz Majowy : scenariusz apelu poświęconego historycznym rocznicom majowym / Krystyna Gubernat. W: Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2000 Sygn. 279838, 277834 Bibl. (Mat. Rep.73) S.183-190

17. JERZYKOWSKA KALINA

Na kolanie, panie Janie! / Kalina Jerzykowska. W: Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje. Łódź : „Literatura”, 2002 Sygn. 284610, 291431, 283831 Bibl. (Mat. Rep. 84) S.120-133

18. KACZMAREK ALEKSANDRA

Wiwat Konstytucja! : scenariusz inscenizacji z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja / Aleksandra Kaczmarek. W: Mały teatr – wielkie emocje : scenariusz imprez szkolnych / pod red. Cecylii Antosik. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2004 Sygn. 293212 Bibl. (Mat. Rep. 93) S.88-92

19. KAMIŃSKA BOŻENA

Szkolny konkurs historyczny dla upamiętnienia rocznicy „Konstytucji 3 Maja” / Bożena Kamińska. W: W: Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2000 Sygn. 279838, 277834 Bibl. (Mat. Rep.73) S.196-207

20. KARNOWSKA DANUTA

„Wiwat 3 maj” / Danuta Karnowska. W: Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) w szkole podstawowej I-VI. T. 2 : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277817/2 Bibl. (Mat. Rep. 71/1) S.145-149

21. KOŁODZIEJSKA IWONA

Majowa jutrzenka – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja / Iwona Kołodziejska. W: Kołodziejska Iwona : Teatrzyk dla klas młodszych. Płock : „Korepetytor”, 1997 Sygn. 255756 Bibl. (Mat. Rep. 36) S.62-65

22. KURNICKA ANNA

Konstytucja 3 Maja / Anna Kurnicka. W: Kurnicka Anna Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie. Wyd. 2 poszerz. Kraków : „Impuls”, 1999 271968, 266723 Bibl. (Mat. Rep. 37) S. 85-96

23. MACHURA WIESŁAWA

Konstytucja 3 Maja / Wiesława Machura. W: Machura Wiesława : Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1995 Sygn. 247658, 245294 Bibl. (Mat. Rep.9) S.43-46

24. MAJ AGNIESZKA

Majowa jutrzenka / Agnieszka Maj. W: Maj Agnieszka : Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej. Gdańsk : „Harmonia”, 2004 Sygn. 308210 Bibl. (Mat. Rep. 144) S.159-166

25. MARKIEWICZ ANNA

Scenariusz apelu z okazji uroczystości 3 Maja / Anna Markiewicz. W: Scenariusze na cały rok… : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 2 / pod red. Elżbiety Goroszkiewicz. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1995 Sygn. 245289/2 Bibl. (Mat. Rep. 10/1) S.20-25

26. MICHALSKA BEATA

Historia lubi się powtarzać : rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja / Beata Michalska, Anna Stańczyk. W: Michalska Beata, Stańczyk Anna : W objęciach Melpomeny : inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gdańsk : „Harmonia”, 2006 Sygn. 308211 Bibl. (Mat. Rep. 145) S.55-67

27. NARTONOWICZ JADWIGA

Wolność, równość niech żyje , niechaj żyje maj trzeci / Jadwiga Nartonowicz. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz 1 / pod red. Krystyny Radwan. Kraków : „Rubikon”, 2003 Sygn. 289276, 289238 Bibl. (Mat. Rep. 97) S.48-51

28. NOWAK ALEKSANDRA

W rocznicę Konstytucji 3 Maja (montaż) / Aleksandra Nowak. W: Scenariusze na cały rok… : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 2 / pod red. Elżbiety Goroszkiewicz. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1995 Sygn. 245289/2 Bibl. (Mat. Rep. 10/1) S.26-35

29. OMIOTEK ALICJA

W rocznicę Konstytucji 3 Maja / Alicja Omiotek. W: Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebrał i oprac. Alicja Omiotek. Wyd. 2. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998 Sygn. 257342 Bibl. (Mat. Rep. 38) S.390-395

30. PRZYMUS RYSZARD

Witaj, Majowa Jutrzenko! / Ryszard Przymus. W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1995 Sygn. 244308 Bibl. (Mat. Rep. 8) S.130-137

Rocznica Konstytucji 3 Maja „Wolność, Naród, Ojczyzna…”W: Balcerek Maria, Mieszczak Jolanta, Stokłosa Bożena : Pamiętajmy i przeżyjmy to razem : scenariusze uroczystości w szkole podstawowej z antologią tekstów. Bielsko-Biała : „Kleks”, 2001 Sygn. 280306 Bibl. (Mat. Rep. 76) S.82-91

31. SKŁADANOWSKI HENRYK

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : scenariusz apelu szkolnego / Krystyna Gubernat. W: Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2000 Sygn. 279838, 277834 Bibl. (Mat. Rep.73) S.191-195

32. SZYMCZAK ANNA

A było to trzeciego maja…/ Anna Szymczak, Izabela Witlewska. W: Szymańska Anna Monika, Szymczak Anna : „…z fantazją i humorem…” – czyli Teatr w szkole – : scenariusze uroczystości szkolnych. spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku. Rzeszów : „Fosze”, 2004 Sygn. 290285. 298097 Bibl. (Mat. Rep. 117) S.125-129

33. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Witaj Maj – Trzeci Maj / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Moja rodzina, szkoła, ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn. 255902, 263673, 254559 Bibl. (Mat. Rep. 34) S.97-103

34. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Witaj Majowa Jutrzenko / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas od 1-3. Warszawa : „Żak”, 1997 Sygn. 254557, 253900 Bibl. (Mat. Rep. 32) S.70-75

35. Święto 3 Maja : apel szkolny / oprac. Teresa Tatarczyk. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : imprezy, apele, konkursy : praca zbiorowa. Cz. 1 / materiały zebr. i oprac. meryt. Halina Klimza. Częstochowa : Wojew. Ośrodek Metod., 1997 Sygn. 266333 Bibl. (Mat. Rep. 60) S.26-32

36. WIECZOREK DOROTA

Święto Konstytucji 3 Maja / Dorota Wieczorek. W: Wieczorek Małgorzata, Wieczorek Dorota : Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum. Gdańsk : „Harmonia”, 2003 Sygn. 296355, 289253 Bibl. (Mat. Rep. 90) S.105-111

37. WOLSKA TERESA

„W waśni zgoda, siła w zgodzie” : scenariusz przedstawienia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / red. prow. Teresa Król. Kraków : „Rubikon”, 2004 Sygn. 289238/2 Bibl. (Mat. Rep.) 97/1 S.105-107

 

 

ARTYKUŁY

 

1.       [Wiersze okolicznościowe na temat Konstytucji 3 Maja] / Bibl. w Szk. 1991 nr 2 s.7-12

2.       „…wtedy grały wszystkie dzwony…” : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Jachimczak // Bibl. w Szk. 1991 nr 2 s1-3

3.       „Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili…” : scenariusz imprezy / Barbara Jachimczak // Bibl. w Szk. 1991 nr 2 s.4-7

4.       „Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany” : scenariusz uroczystości) / Krystyna Barańska // Por. Bibl. 2000 nr 4 s.28-31

5.       …A wtem Trzeci Maj zabłysnął… [Rocznica Trzeciego Maja w literaturze dziecięco-młodzieżowej] / Jolanta Kowalczykówna // Życie Szk. 1994 nr 4 s.203-205

6.       Dla ciebie, kraju… : scenariusz apelu / Danuta Giewartowska // Por. Bibl. 1991 nr 3 s.18-20

7.       Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne 2006 nr 1 s.37-43

8.       Konstytucja 3 maja : (scenariusz dla klas gimnazjalnych) / Irena Wojtowicz-Dzień // Wychowawca 2001 nr 5 s.26-27

9.       Konstytucja 3 maja : scenariusz apelu / Małgorzata Witczak // Bibl. w Szk. 1991 nr 3 s.26-28

10.   Konstytucja 3 Maja : scenariusz imprezy rocznicowej / Wioletta Borowska // Por. Bibl. 1991 nr 3 s.15-17

11.   Konstytucja 3 maja : scenariusz zajęć / Jolanta Tadra // Życie Szk. 2002 nr 5 s.275-281

12.   Konstytucja 3 maja na tle epoki. Bibliografia materiałów na wystawę / L. Guziec // Por. Bibl. 1991 nr 6 s.25-27

13.   Lekcja historii : scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja / Agnieszka Radkowska // Bibl. w Szk. 2004 nr 2 s.16-17

14.   Na 3 Maja. Z wierszy zamieszczonych w przedwojennych czasopismach dla dzieci i młodzieży / Jolanta Kowalczykówna // Por. Bibl. 1994 nr 4 s.42-44

15.   Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Godlewska // Eduk. i Dialog 2006 nr 4 s.17-20 [Przedstawienie]

16.   Niech każdy miłość własną – kraju miłości poświęci. Scenariusz uroczystości w rocznicę Konstytucji 3 Maja // Barbara Mida // Por. Bibl. 1992 nr 1 s.16-19

17.   Scenariusz programu uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja : (dla kl. VI-VIII) / Jarosław Cabaj, Teresa Wiącek // Bibl. w Szk. 1991 nr 2 s.12-15

18.   Trzeci maja : (obrazek sceniczny) / Anna Świrszczyńska // Bibl. w Szk. 1991 nr 2 s.7-8

19.   W rocznicę  Konstytucji 3 Maja /montaż/ / Aleksandra Nowak // Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII 1991/92 z. 5 s.105-111

20.   W rocznicę Konstytucji 3 Maja : scenariusz imprezy / Ryszard Rudziński // Por. Bibl. 1992 nr 2 s.15-22

21.   Witaj Maj, Trzeci Maj : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Alicja Lamek, Małgorzata Ignaczak, Gabriela Grzesik // Wychowawca 2004 nr 4 s.28-29

22.   Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie… Montaż na dzień 3 Maja / J. Laliczyńska, A. Wikło // Por. Bibl. 1991 nr 3 s.13-15

Opracowanie: JJ © 2003-2007