Zbiory Wydziału

Historia  |  Ekspozycja stała Wystawy  |  Zbiory  |   Lekcje muzealne  |  Informacje dla zwiedzających


muz_zbiory.jpg (19744 bytes)

Szczególnie cenny i ciekawy jest zbiór 80 sztandarów szkolnych. Najstarszy z nich ufundowany został w 1916 r. dla Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców. Poza tym w zbiorach znajdują się stare kroniki szkolne, księgi pamiątkowe i albumy, świadectwa i dyplomy, legitymacje, odznaczenia, fotografie, zeszyty i tarcze szkolne. Są też liczne rękopisy i bogaty zbiór wycinków prasowych.

Najstarszy dokument archiwalny pochodzi z początku XIX wieku. Jest to Instrukcja księcia Adama Czartoryskiego, kuratora Uniwersytetu Wileńskiego dla szkół mu podległych, opierająca się na Ukazie Najwyższym z dn. 26 sierpnia 1811 r.

 


Zgromadzono tu zbiory archiwalne dotyczące nauczycieli, szkół i innych placówek oświatowych, a wśród nich m.in.: pamiątki po zasłużonych pedagogach łódzkich: Zygmuncie Lorentzu, Zygmuncie Hajkowskim, Marii i Teofilu Katrach, Antoninie Chrzczonowicz, Janie i Kazimierze Marczyńskich, Bolesławie Wocalewskim i wielu innych.

Zbiory Muzeum to m.in. archiwalia będące pozostałością po kancelariach urzędów i instytucji, dokumentacja szkolna oraz darowizny i spuścizny osób prywatnych. O ich wartości najlepiej świadczy duże zainteresowanie badaczy oświaty i historyków. Na bazie zbiorów muzealnych powstało też wiele prac naukowych.

muz_zbiory01.jpg (21863 bytes)

muz_mundurek1.jpg (11546 bytes)

muz_globus_maszyna.jpg (17380 bytes)


Od niedawna Wydział Zbiorów Specjalnych PBW
przechowuje sztandary szkolne w specjalistycznej szafie
ufundowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

szafa na sztandary  szafa na sztandary

arrow4.gif (5188 bytes)powrót do strony głównej

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony