NOWY ROK

 


 

KSIĄŻKI

 

1. BROSZKIEWICZ BARBARA

 

Zimową porą wędruje grudzień [montaż poetycki] / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. W: Broszkiewicz Barbara, Jarek Jerzy : Teatr szkolny. Cz. 4, Scenariusze uroczystości. Wrocław : „Europa”, 2004 Sygn. 289638/4 Bibl. (Mat. Rep.121) S.68-69

 

2. GAŁCZYŃSKA ELŻBIETA

 

Noworoczni goście / Elżbieta Gałczyńska, Zofia Garczyk. W: Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. Płock : Zakł. Wydaw.-Usług.-Marian Gałczyński, 1994 Sygn. 255754, 242540 Bibl. (Mat. Rep. 6) S.27-29

 

3. KURNICKA ANNA

 

Nowy rok / Anna Kurnicka. W: Kurnicka Anna : Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie. Kraków : „Impuls”, 1999 Sygn. 271968, 266723 Bibl. (Mat. Rep. 37) S.9-18

 

4. KURNICKA ANNA

 

Nowy rok / Anna Kurnicka. W: Kurnicka Anna : Scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie. Kraków : „Impuls”, 1998 Sygn. 267276, 254718 S.11-18

 

5. LEWANDOWSKA BARBARA

 

Idzie Nowy Rok / Barbara Lewandowska. W: W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1995 Sygn. 244308 Bibl. (Mat. Rep. 8) S.52-58

 

6. MAJCHRZAK MARIA

 

Noworoczne życzenia / Maria Majchrzak. W: Majchrzak Maria : Rozbawione przedszkole. Cz. 2. Płock : „Iwanowski”, 1999 Sygn. 266552/2 Bibl. (Mat. Rep. 63) S. 114

 

7. MAJCHRZAK MARIA

 

Nowy roczek / Maria Majchrzak. W: Majchrzak Maria : Rozbawione przedszkole. Cz. 2. Płock : „Iwanowski”, 1999 Sygn. 266552/2 Bibl. (Mat. Rep. 63) S. 112-113

 

8. MAJCHRZAK MARIA

 

Przedszkolaki na scenie czyli Rozbawione przedszkole. Płock : „Iwanowski”, 1995 Sygn. 266552 Bibl. (Mat. Rep. 62)

 

9. Powitanie Nowego Roku. W: Propozycje imprez i uroczystości szkolnych do wykorzystania w świetlicach szkolnych / wybrała i oprac. Jadwiga Sałata. Tarnobrzeg : ODP, 1995 Sygn. 245332 Bibl. (Mat. Rep. 19) S. 21-25

 

10. RATAJCZAK JOLANTA

 

Noworoczne życzenia / Jolanta Ratajczak. W: Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła. Kielce : „Jedność”, 2007 Sygn. 305450 Bibl. (Mat. Rep. 137) S.162-164

 

11. SALACH IWONA

 

Rok i jego dzieci / Iwona Salach. W: Salach Iwona : Wiersze dla przedszkolaka. Płock : „Iwanowski”, 1995 Sygn. 246945 Bibl. (Mat. Rep.15) S.77-80

 

12. SKARŻYŃSKA EWA

 

Noworoczne życzenia / Ewa Skarżyńska. W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1995 Sygn. 244308 Bibl. (Mat. Rep. 8) S.50-51

 

13. STADTMÜLLER EWA

 

Dwanaście miesięcy / Ewa Stadtmüller. W: Stadtmüller Ewa : Nasz Teatrzyk : scenariusze dla przedszkolaków. Kraków : „eSPe”, 2005 Sygn. 302703 (Mat. Rep. 126) S.73-82

 

14. SUJECKA EWA

 

Wierszyki na cały rok szkolny : dla klas 0 i I-III / Ewa Sujecka. Gdańsk : „Harmonia”, 2007 Sygn. 303636 Bibl. (Mat. Rep. 130)

 

15. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1994 Sygn. 241402 (Mat. Rep. 133)

 

16. Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebr. i oprac. Alicja Omiotek. Wyd. 2. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998 Sygn. 257342 Bibl. (Mat. Rep. 38)

 

17. Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III / [wybór] Krystyna Lenkiewicz.. Wyd. 3 zm. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999. Sygn. 264109 Bibl. (Mat. Rep. 51)

 

18. Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III / [wybór] Krystyna Lenkiewicz.. Wyd. 2 zm. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994. Sygn. 242832 Bibl. (Mat. Rep. 7)

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          Bajka za bajką : impreza noworoczna dla dzieci / Magdalena Rawska // Bibl. Repert. „Inspiracji” 1984 nr 11 s.6-10

2.          Noworoczna szopka oświatowa 2001 / Klemens Stróżyński // Nowa Szk. 2001 nr 1 s.3-7

3.          Szopka świąteczno-noworoczna (scenariusz nie tylko dla gimnazjów) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szk. 2004 nr 8 s.40-47

4.          Witaj Nowy Roku (obrazek sceniczny) / Wiera Badalska // Przyj. Dziec. 1986 nr 1 (dod. Wesołe podwórka s.III-VI)

5.          Żeby było lepiej : [inscenizacja] / Barbara Lewandowska // Świerszczyk 1983 nr 5-6 s.62-62

 

Opracowanie: JJ © 2003-2007