ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO

 


 

KSIĄŻKI

1. ANTONIAK MAŁGORZATA
Pożegnanie lata / Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz. W: W: Scenariusze uroczystości szkolnych / pod red. Krystyny Radwan : szkoła podstawowa. Cz. 1. Kraków : „Rubikon”, 2003. Sygn. 289238 Bibl. (Mat. rep. 97) S. 52-59

2. Bicie serca : wybór wierszy okolicznościowych dla wszystkich klas szkoły podstawowej / wybór Józef Marek Śnieciński. Warszawa : „Żak”, 1994 Sygn. 242552 Bibl. (Mat. rep. 4), 243123

3. BURY ALEKSANDRA
Program na rozpoczęcie roku szkolnego / Aleksandra Bury. W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1996 Sygn. 253186, 249191 Bibl. (Mat. rep. 24) S.177-181

4. JANUS MARIOLA
Scenariusz akademii z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego / Mariola Janus, Krystyna Pacan. W: Uroczystości szkolne : (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2. / pod red. Barbary Bleja-Sosny. Toruń : „Bea-Bleja”, 2003 Sygn. 277834/2 Bibl. (Mat. rep.) 73/1 S.6-13

5. KOROL-ADAMCZYK BARBARA
Popołudnie z Helladą : scenariusz na rozpoczęcie roku szkolnego / Jan Robak. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / red. prowadzący Teresa Król. Kraków : „Rubikon”, 2004 Sygn. 289238/2 Bibl. (Mat. rep.97/1) S.14-25

6. LEKSOWSKA LIDIA
Rozpoczęcie roku szkolnego / Lidia Leksowska, Iwona Surponowicz. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : praca zbiorowa. Wyd. 2. Tarnobrzeg : Ośrodek Dosk. Pedag., [1996] Sygn. 249156 Bibl. (Mat. rep. 21) S.5-7

7. MACHURA WIESŁAWA
Rozpoczęcie roku szkolnego / Wiesława Machura. W: Machura Wiesława : Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego W: Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1995 Sygn. 247658, 245294 Bibl. (Mat. rep. 9) S.13-16

8. NALEŻYTY JAN JAKUB
Początek roku szkolnego – wakacje już za rok / Jan Jakub Należyty. W: Należyty Jan Jakub : Pinokio…A jak myślisz: : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2002 Sygn. 283878 Bibl. (Mat. rep.78) S.6-15

9. Powitanie nowego roku szkolnego „Wspomnienia z wakacji” W: Balcarek Maria, Mieszczak Jolanta, Stokłosa Bożena : Pamiętajmy i przeżyjmy to razem : scenariusze uroczystości w szkole podstawowej z antologią tekstów. Bielsko-Biała : „Kleksa”, 2001 Sygn. 280306 Bibl. (Mat. rep. 76) S.7-15

10. ROBAK JAN
Szkolny kalejdoskop : inscenizacja na rozpoczęcie roku szkolnego / Jan Robak. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / red. prowadzący Teresa Król. Kraków : „Rubikon”, 2004 Sygn. 289238/2 Bibl. (Mat. rep.97/1) S.9-13

11. SZYDEK WIESŁAWA
Scenariusz przedstawienia na rozpoczęcie roku szkolnego / Wiesława Szydek. W: Za siedmioma zasłonami prawda tkwi : scenariusz uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Kraków : „Rubikon”, 2004 Sygn. 295071 Bibl. (Mat. rep. 99) S.9-15

12. Witaj szkoło! : 30 piosenek na rozpoczęcie roku szkolnego / zebr. i oprac. Jan Węcowski. Płock : „Hejnał”, 1994 Sygn. 242639 Bibl. (Mat. rep. 129)
Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III / [wybór] Krystyna Lenkiewicz. Wyd. 2 zm. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994 Sygn. 242832 Bibl. (Mat. rep. 7)

13. Kolorowe słowa : wiersze okolicznościowe dla klas 1-3 / wybór Józef Marek Śnieciński. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn. 263667, 263668, 259163 Bibl. (Mat. rep. 42)

14. Bicie serca : wiersze okolicznościowe dla klas 4-8 / wybór Józef Marek Śnieciński. Wyd. 4 zm. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn. 263669 Bibl. (Mat. rep. 50)

ARTYKUŁY

1. Kochajmy mądrość : scenariusz słowno-muzyczny z okazji rozpoczęcia roku szkolnego (przeznaczony do realizacji w szkole średniej) / Barbara Wanda Jachimczak // Bibl. w Szk. 2003 nr 6 s.23-25

2. Kraina palaczy : [scenariusz przeznaczony na rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego, Ogólnoświatowy Dzień Rzucania Palenia, realizację wychowania ekologicznego w szkole] / Joanna Mencel-Gwizdała // Bibl. w Szk. 2002 nr 3 s.15

3. Nie dopuszczaj do „rzutu kotem” czyli warto zorganizować otrzęsiny / Lew Sawiski // Bibl. w Szk. 2001 nr 9 s.15

4. Nie trać głowy! Scenariusz słowno-muzyczny z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego / Barbara Wanda Jachimczak // Bibl. w Szk. 2005 nr 6 s.17-18

5. Nie wystarczą same słowa, gdy do czynu rwie się głowa, trzeba jeszcze trochę chęci, by się świat naprawdę kręcił…: scenariusz na rozpoczęcie roku szkolnego lub z okazji Dnia Nauczyciela / Renata Drewniak // Katecheta 2004 nr 9 s.31-33

6. Propozycja scenariusza inscenizacji… / Zofia Łosik // Życie Szk. 1989 nr 9 s.555-559

7. Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej / Ewa Skoczek // Wszystko dla Szk. 2004 nr 7-8 s.26

8.Szkolne Wiadomości : (scenariusz programu artystycznego oparty na strukturze Wiadomości TVP 1) / Ewa Kuzańska // Wszystko dla Szk. 2002 nr 7-8, okładka s.3

9.Wracamy do szkoły : scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Bibl. w Szk. 1993 nr 6 s.31-33

10.Żegnajcie wakacje – witaj szkoło / Ewa Tłuczkiewicz // Naucz. Pocz. 1989/90 nr 6 s.543-547

11. Żegnajcie wakacje! Witaj szkoło! Scenariusz uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego / Ewa Ścigała // Szkolne Wieści 2006 nr 4 s.6-7

 

Opracowanie: JJ © 2003-2007