Scenariusz lekcji ekologicznej dla kl. III

 

Temat : Woda źródłem życia

 

Cele :

 

·       Poznanie znaczenia wody dla rozwoju życia na Ziemi;

·       Kształtowanie zachowań proekologicznych;

·       Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespołach;

·       Usprawnianie procesu czytania;

·       Wzbogacanie słownictwa dzieci;

·       Rozwijanie umiejętności liczenia.

 

Metody pracy:

 

·       Elementy metod aktywizujących (piramida priorytetów);

·       Praca z tekstem.

 

Formy pracy:

 

·       Zbiorowa;

·       Indywidualna;

·       Grupowa.

 

Środki dydaktyczne:

 

·       Kredki;

·       Kartki,

·       Diagram piramidy priorytetów

·       Labirynty

·       Przysłowia dla grup

·       Rozsypanka wyrazowa

·       Magnetofon i kaseta z odgłosami przyrody.

 

Przebieg zajęć:

 

Powitanie

 

W celu ustalenia tematu lekcji klasa rozwiązuje zagadkę

 

Służy do mycia,

służy do picia,

bez niej na Ziemi

nie byłoby życia

Skąd się bierze woda w kranie? – czytanie wiersza

 

Rozmowa z kroplą wody [fragmenty] – Teresa Fiutowska

 

-         Skąd przychodzisz kropelko?

-         Z rzeki.

-         Oj, to nie jesteś czysta,

bo do rzeki wpływają ścieki.

-         W gości brudna nie przychodzę

-         Piorą mnie do czysta w drodze.

-         Jaką odbywasz drogę?

-         Przez różne sitka, filtry i rury,

płynę coraz bardziej czysta o dziwo, do góry[1].

 

Komu potrzebna jest woda czy tylko ludziom?

 

Klasa zastanawia się do czego służy woda i która z tych czynności jest najważniejsza

 

Uczniowie podzieleni na grupy budują piramidę priorytetów

 

 

 

Następuje porównanie pracy poszczególnych grup - czy taką samą czynność wszyscy uznali za najważniejszą?

 

Ponieważ potrzebujemy dużo wody do różnych czynności zastanówmy się w jaki sposób możemy ja oszczędzać?

 

·        mycie pod prysznicem – zamiast w wannie

·        dokręcanie kranów

·        mycie naczyń w zlewozmywaku a nie pod bieżącą wodą

·        naprawianie uszczelek, dbanie by woda nie kapała

·        dbanie o czystość rzek

 

Słuchanie muzyki relaksacyjnej

Uczniowie projektują znaki informujące o tym, że należy oszczędzać wodę./praca plastyczna/

 

Każdy uczeń wykonuje samodzielną prace w postaci pokonywania labiryntów i/lub łączenia punktów

 

Następnie w grupach uczniowie z rozsypanki wyrazowej układają wierszyk

 

Płynie woda rurą w górę,

nagle widzi w rurze dziurę.

Wchodzi do niej na dół kapie...

Cieknie, leci, kto mnie złapie?[2]

 

Prezentacja i porównanie wiersza z oryginałem

 

Przygotować odpowiedź na pytanie - Jak rozumiemy podane przysłowie – czego ono dotyczy? /praca w grupie/

 

Ciche wody są najgłębsze (przysłowie angielskie)

 

Gdy wpadniesz do wody, nie wyjdziesz suchym (przysłowie gruzińskie)

 

Głos wody z daleka jest słodki (przysłowie armeńskie)

 

Jeśli woda spokojna, nie sądź, że nie ma w niej krokodyli (przysłowie malajskie)

 

Kto wpada do wody nie boi się deszczu
(przysłowie armeńskie)

 

Nadmiar wody znosi tamy (przysłowie wietnamskie)

Woda pasuje do kwadratowego i do okrągłego naczynia (przysłowie japońskie)

 

Niektórzy będą brodzić, kiedy woda sięga do pasa, ale zaniedbają, kiedy sięga tylko do kostek (przysłowie malajskie)

 

LITERATURA:

 

Książki

 

   1.  Kutyłowska Grażyna

Program edukacji ekologicznej w przedszkolu z propozycjami zajęć / Grażyna Kutyłowska Warszawa : "Didasko", 1997. - SYGNATURY (4 egz.): 278566 Cz;254552;254553;261740;

   2.  Przysłowia świata / zebr. i oprac. Danuta Masłowska
[i in.]. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2000

   3.  Księga zagadek : 3880 zagadek dla młodszych i starszych dzieci / wybór i oprac. Ewa Małgorzata Skorek. Kraków : "Impuls", 1999. - 315, [1] s.; 24 cm. - SYGNATURY (2 egz.): 262535 Bibl;267247;

 

Artykuły

 

   1.  Środowisko wodne : scenariusz zajęć w klasie III / Izabela Trzonek // Życie Szkoły 2001 nr 6 s.350-354

   2.  Woda i jej znaczenie : scenariusz zajęć zintegrowanych dla kl. III szkoły podstawowej / Aldona Duklewska // Aura 2003 nr 12 dod. s.10-12

   3.  Życiodajna woda : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III [on-line] / Ewa Keister //

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=129 (dostęp 23 października 2006 r.)

 

Opracowała Iwona Bartczak

Wydział Informacji PBW Łódź

 

 


 

[1] Kutyłowska Grażyna : Program edukacji ekologicznej w przedszkolu z propozycjami zajęć. - Warszawa 1997. - s.107

[2] Kutyłowska Grażyna : Program edukacji ekologicznej w przedszkolu z propozycjami zajęć. - Warszawa 1997. - s.109