godziny otwarcia    |    regulamin    |   struktura organizacyjna    |    historia    |   zbiory    |   usługi    |   SIGLUM


aktualności
-----------------------
katalogi on-line
-----------------------
nowości
-----------------------
wydawnictwa PBW
-----------------------
biblioteka szkolna
-----------------------
dla nauczycieli
-----------------------
dla studentów
-----------------------
dla maturzystów

-----------------------
galeria zdjęć
-----------------------
linki edukacyjne
-----------------------
biblioteki cyfrowe
-----------------------
zestawienia bibliograficzne
-----------------------
materiały repertuarowe
-----------------------

EKOBIB

 

Usługi

Zestawienia bibliograficzne
dostępne w Wydziale Informacji  (p. 23)

(Uwaga! Nie wszystkie pozycje wymienione w zestawieniach znajdują się w zbiorach PBW w Łodzi)
Zobacz także wykaz prenemerowanych czasopism oraz Katalogi on-line

2007

Pedagodzy zagraniczni

Złota setka Teatru Telewizji (bibliografia adnotowana) MULTIMEDIA
Meteorologia
Japonia daleka czy bliska...
Muzea Oświaty w Polsce
Organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, towaroznawstwo, podstawy działalności handlowej
Multimedia w pracy dyrektora szkoły MULTIMEDIA
Zapobieganie agresji wśród dzieci MULTIMEDIA
Depresja
Depresja u dzieci i młodzieży
Anioł w literaturze

2006

PRIORYTETOWE ZADANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

W zakresie wyznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

Przeciwdziałanie agresji w szkole, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.
Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Priorytety Łódzkiego Kuratora Oświaty

Wewnętrzny system zapewniania jakości. Standard I.2
Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy. Standard II.4
Praca opiekuńcza szkoły lub placówki. Standard IV.3

 

Adopcja
Biblioterapia
Diagnoza pedagogiczna
Edukacja Romów w Polsce
Fizykoterapia
Jan Twardowski
Muzykoterapia
Pogotowie opiekuńcze
Rodzina zastępcza
Selekcja szkolna
Stereotyp w myśleniu Polaków o Czechach, Niemcach, Romach, Rosjanach, Żydach
Terapia pedagogiczna
Terapia
Wykluczenie społeczne
Zapobieganie agresji

Aktywizacja i aktywność ludzi starszych
Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych
Joanne K. Rowling
Krajoznawstwo i turystyka szkolna
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego uczniów

Adaptacje filmowe: bibliografia w wyborze
Małgorzata Musierowicz

2005

Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych

Wzmacnianie pozycji dyrektora szkoły/placówki
Organizacja i realizacja kształcenia dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych lub grup etnicznych

Adaptacja dziecka w przedszkolu
Agresja i przemoc w szkole
Dziecko a media
Dziennikarstwo
Formy pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej
Henryk Rowid

Integracja grupy
Kara śmierci
Komputer w nauczaniu zintegrowanym
Konflikt
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
Kształcenie ustawiczne dorosłych
Kształtowanie postawy ciała u dzieci przedszkolnych
Nowoczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym
Oczekiwania uczniów wobec nauczyciela
Ponowoczesność
Przysłowia
Reforma systemu edukacji
Susan Sontag
Teoria przekładu

2004

Edukacja szkolna sześciolatków
Kinezjologia
Nowa matura 2005
Nadzór pedagogiczny
Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej
Praktyczna nauka zawodu
Profilaktyka w szkole

Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
Barwy
Społeczeństwo informacyjne
Łódzcy Żydzi
Pedofilia
Pracoholizm
Psychologia i pedagogika prenatalna
Sztuka pisania recenzji
Rodzeństwo
Ubóstwo
Wychowanie w ZHP
Zaburzenia mowy
Czytanie ze zrozumieniem

2003

Alfred Szklarski : bibliografia przedmiotowa w wyborze
Paulo Coelho : bibliografia przedmiotowa i podmiotowa w wyborze
Graffiti : (wybór materiałów)
Ocena jakości pracy biblioteki : wybór materiałów
Komiks : bibliografia w wyborze
Marek Kotański : bibliografia przedmiotowa i podmiotowa w wyborze
Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1970-2002 : wybór literatury
Rodzina zrekonstruowana : wybór literatury
Ocena jakości pracy biblioteki i placówki oświatowej metodą SWOT : wybór materiałów

2002

Analfabetyzm i alfabetyzacja : (wybór materiałów)
Antysemityzm : wybór materiałów
Stefan Baley : bibliografia przedmiotowa w wyborze
Louis Braille i jego alfabet : wybór materiałów
Zakłady pracy chronionej : wybór materiałów
System Daltoński : wybór materiałów
Emil Durkheim : bibliografia przedmiotowa w wyborze
Eutanazja : wybór materiałów od 1980 r.
Homoseksualizm : bibliografia w wyborze
Jąkanie : bibliografia w wyborze
Jakość w edukacji : bibliografia w wyborze
Kuratorzy sądowi : wybór literatury od 1980 r.
Lęk : zestawienie bibliograficzne w wyborze
Edukacja czytelnicza i medialna : zestawienie bibliograficzne w wyborze
Rak piersi : wybór materiałów od 1980 r.
Retoryka : dziennikarska, w reklamie, w szkole, w wystąpieniach publicznych : wybór literatury
Joanne K. Rowling : wybór materiałów
Socjologia kobiety polskiej okresu transformacji : wybór materiałów od 1996 r.
Socjometria : wybór literatury
Stres : wybór materiałów
Radiofonia i telewizja w Polsce : wybór literatury przedmiotu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci : wybór literatury
Transseksualizm i transwestytyzm : wybór literatury za lata 1990-2001
Gimnastyka korekcyjna. Wady postawy : wybór materiałów od 1980 r.
Wychowanie moralne i społeczne w przedszkolu : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2001

Pełna zawartość zestawień dostępna w Wydziale Informacji PBW w Łodzi.

 

Opracowanie & webmastering: JJ © 2003-2007