WIOSNA

 


KSIĄŻKI

 

1. BALCEREK MARIA

Powitanie wiosny „Wiosna, ach to ty…” / Maria Balcerek, Jolanta Mieszczak, Bożena Stokłosa. W: Balcerek Maria, Mieszczak Jolanta, Stokłosa Bożena : Pamiętajmy i przeżyjmy to razem : scenariusze uroczystości w szkole podstawowej z antologią tekstów. Bielsko-Biała „Kleks”, 2001 Sygn. 280306 Bibl. (Mat. Rep. 76) S.55-66

2. BEDNARCZYK DANUTA

Witamy wiosnę : scenariusz przedstawienia z okazji pierwszego dnia wiosny / Bednarczyk Danuta, Grus Maria. W:  Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Kraków : „Rubikon”, 2004 Sygn. 295072 (Mat. Rep. 96) S.79-83

3. Bicie serca : wiersze okolicznościowe dla klas 4-8 / wybór Józef Marek Śnieciński. Wyd. 4 zm. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn.253669 Bibl. (Mat. Rep. 50)

4. Bicie serca : wiersze okolicznościowych dla wszystkich klas szkoły podstawowej / wybór Józef Marek Śnieciński. Warszawa : „Żak”, 1994 Sygn. 242552 Bibl. (Mat. Rep. 4)

5. BROSZKIEWICZ BARBARA

Wiosna idzie do nas / Barbara Broszkiewcz, Jarek Jerzy. W: Broszkiewicz Barbara, Jarek Jerzy : Teatr szkolny. Cz. 4, Scenariusze uroczystości. Wrocław : „Europa”, 2004 Sygn. 289638/4 (Mat. Rep. 121) S.73-77

6. FIUTOWSKA TERESA

Witaj wiosenko! / Teresa Fiutowska. W: Fiutowska Teresa : Teatr „Smyk” dla smyka : scenariusze przedstawień dla dzieci. Warszawa : „Adam”, 2003 Sygn. 291917 (Mat. Rep. 95) S.96-99

7. FIUTOWSKA TERESA

Witaj, Wiosno! / Teresa Fiutowska. W: Fiutowska Teresa : Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia. Warszawa : „Didasko”, 1997 Sygn. 260469-260470, 254102 Bibl. (Mat. Rep. 1) S.147-151

8. FOLGA GRAŻYNA

Wieczór poezji o wiośnie / Grażyna Folga. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : praca zbiorowa. Cz. 2. Wyd. 2. Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedag., 1996 Sygn. 249156/2 (Mat. Rep. 22) S.17-20

9. FOLGA GRAŻYNA

Wiosną skrzydła dzieciom rosną / Grażyna Folga. W: Inscenizacje pełne radości : dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. Łódź : „Juka”, 1995 Sygn. 244308 S.124-129

10. FORMA BOŻENA

Topienie Marzanny, powitanie wiosny / Bożena Forma. W: Forma Bożena : Dziecko aktorem. Płock : „Iwanowski”, 1999 Sygn. 266549 (Mat. Rep. 67) S.68-69

11. Kolorowe słowa : wiersze okolicznościowe dla klas 1-3 / wybór Józef Marek Śnieciński. Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn. 263667-263668, 259163 Bibl. (Mat. Rep. 42)

12. LEKSOWSKA LIDIA

Wiosna blisko : scenariusz na powitanie wiosny dla dzieci młodszych / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : praca zbiorowa. Cz. 2. Wyd. 2. Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedag., 1996 Sygn. 249156/2 (Mat. Rep. 22) S.14-16

13. MAJ AGNIESZKA

A jak przyjdzie wiosna / Agnieszka Maj. W: Maj Agnieszka : W to mi graj! : inscenizacje dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Gdańsk : „Harmonia”, 2005 Sygn. 298406 Bibl. (Mat. Rep. 115) S.81-89

14. MAJ AGNIESZKA

Jak to niegdyś na wsi bywało. Tradycje świąteczno-wiosenne / Agnieszka Maj. W: Maj Agnieszka : Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej. Gdańsk : „Harmonia”, 2004 Sygn. 308210 Bibl. (Mat. Rep. 144) S.143-158

15. MAJ AGNIESZKA

Obrzędy wiosenno-letnie / Agnieszka Maj. W: Maj Agnieszka : Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej. Gdańsk : „Harmonia”, 2004 Sygn. 308210 Bibl. (Mat. Rep. 144) S.125-142

16. MAJ AGNIESZKA

Wiosna – czar życia / Agnieszka Maj. W: Maj Agnieszka : Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Gdańsk : „Harmonia”, 2004 Sygn. 308210 Bibl. (Mat. Rep. 144) S.115-124

17. MAJCHRZAK MARIA

Przedszkolaki czyli Rozbawione przedszkole / Maria Majchrzak. W: Majchrzak Maria : Przedszkolaki czyli Rozbawione przedszkole. Płock : „Iwanowski”, 1995 Sygn. 266552 Bibl. (Mat. Rep. 62)

18. NALEŻYTY JAN JAKUB

Pierwszy dzień wiosny – czyli władza i pieniądze / Jan Jakub Należyty. Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2003 Sygn. 302766, 286084 Bibl. (Mat. Rep. 79) S.82-94

19. NALEŻYTY JAN JAKUB

Pierwszy dzień wiosny / Jan Jakub Należyty. W: Należyty Jan Jakub : Pinokio… a jak myślisz? Scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2002 Sygn. 302790, 283878 Bibl. (Mat. Rep. 78) S.76-83

20. NIEMYCKI MARIUSZ

Pierwszy Dzień Wiosny / Mariusz Niemycki. W: Instrukcja obsługi kota : inscenizacje i wiersze dla dzieci. Płock : „Iwanowski”, 1996 Sygn. 277890 Bibl. (Mat. Rep. 72) S.49-51

21. PESTA DOROTA

Wiosenne rytmy – przegląd piosenki wiosennej. W: Szkolne teatrzyki na cztery pory roku : praca zbiorowa / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej. Toruń : „Aker”, 2003 Sygn. 286151 Bibl. (Mat. Rep. 87) S.82-89

22. PIETRZAK MAŁGORZATA

Wiosna / Małgorzata Pietrzak. W: Pietrzak Małgorzata : Teatrzyk na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla : amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich, lubiących bawić się w teatr. Wyd. 2. Warszawa : Wydaw. SBP, 2004 Sygn. 295726 Bibl. (Mat. Rep. 108) S.11-28

23. Powitanie wiosny. W: Propozycje imprez i uroczystości szkolnych do wykorzystanie w świetlicach szkolnych / wybrała i oprac. Jadwiga Sałata. Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedag., 1995 Sygn. 245332 Bibl. (Mat. Rep.19) S.26-28

24. STADTMULLER EWA

Wiosna / Ewa Stadtmuller. W: Stadtmuller Ewa : Nasz teatrzyk : scenariusze dla przedszkolaków. W: Kraków : „espe”, 2005 Sygn. 302703 Bibl. (Mat. Rep. 126) S.93-98

25. ŚLIWERSKI WOJCIECH

Powitanie wiosny / Wojciech Śliwerski. W: Powitanie wiosny. Kraków : „Impuls”, 1996 Sygn. 247704, 249534, 259049-259050, 247703 Bibl. (Mat. Rep. 16)

26. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Idzie wiosna (wiosna) / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli. Warszawa : „Żak”, 1996 Sygn. 259169, 252124 Bibl. (Mat. Rep. 28) S.47-51

27. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Powitanie wiosny / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas 1-3. Warszawa : „Żak”, 1997 Sygn. 254557, 253900 Bibl. (Mat. Rep. 32) S.60-64

28. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Witaj wiosno / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Moja rodzina, szkoła, ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej. Warszawa „Żak”, 1998 Sygn. 255902, 263673, 254559 Bibl. (Mat. Rep. 34) S.78-83

29. ŚNIECIŃSKI JÓZEF MAREK

Zbudź się wiosno / Józef Marek Śnieciński. W: Śnieciński Józef Marek : Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli. Warszawa : „Żak”, 1996 Sygn. 259169, 252124 Bibl. (Mat. Rep. 28) S.124-129

30. WIECZOREK DOROTA

Święto wiosny 21 marca / Dorota Wieczorek. W: Wieczorek Małgorzata, Wieczorek Dorota : Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum. Gdańsk : „Harmonia”, 2003 Sygn. 296355, 289253 Bibl. (Mat. Rep. 90) S.86-93

31. Wiersze i drobne utwory na każdą okazję / zebrała i oprac. Alicja Omiotek. Wyd. 2. Lublin : Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, 1998 Sygn. 257342 Bibl. (Mat. Rep.38)

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          Chodzenie z gaikiem : inscenizacja powitania wiosny / Zofia Rudzińska, Grażyna Banaszczak : chodzenie z gaikiem : inscenizacja powitania wiosny / Wszystko dla Szk. 2001 nr 2 s.14-15

2.          Idzie wiosna… : impreza biblioteczna / Ewa Śmiech // Por. Bibl. 2002 nr 4 s.32-33

3.          Imprezy z cyklu „Wiosenna promocja zdrowia” / Halina Kubarska-Klimek, Ewa Noga // Klauza w Czasie Wolnym 2004 nr 1 s.23-28

4.          Inscenizacja o wiośnie w klasie pierwszej / Maria Klusek // Życie Szk. 1984 nr 4 s.238-240

5.          Jak wiosna przychodzi na świat / Alicja Klekotko // Bliżej Przedszkola 2008 nr 2 s.70-71

6.          Jak wiosna przyjść chciała / Katarzyna Pietrzak / Bliżej Przedszkola 2007 nr 3 s.69

7.          Kalendarzowy kram : propozycje repertuarowe do pracy z dziećmi / Wirginia Borodzicz // Wychow. w Przedszk. 2001 nr 3 s.182-188

8.          Od marzaneczki do pisaneczki. Scenariusz przedstawienia z okazji Świąt Wielkiejnocy i rozpoczęcia wiosny / Janina Werner // Bibl. w Szk. 2007 nr 1 s.21-22

9.          Pierwszy dzień wiosny w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sokółce – impreza dla dużej grupy szkolnej : wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi specjalnej troski / Teresa Tokarzewska // Grupa i Zabawa 2001 nr 1 s.31-35

10.       Powitanie Wiosny / Franciszek Kobryńczuk // Wychow. w Przedszk. 2005 nr 3 s.40-42

11.       Powitanie wiosny : scenariusz / Sylwia Baranowska // Bibl. w Szk. 2004 nr 1 s.20

12.       Powitanie wiosny : scenariusz środowiskowej imprezy integracyjnej / Małgorzata Armatys // Życie Szk. 2003 nr 3 s.164-166

13.       Powitanie wiosny : scenariusz zajęć / Ewa Wielgosz // Życie Szk. 2002 nr 3 s.182-183

14.       Propozycja inscenizacji powitania wiosny pt. „Chodzenie z gaikiem” / Grażyna Banaszczak // Wychow. na co Dzień 2002 nr 2/3 dod. s.IX-XII

15.       Scenariusz scenki gwarowej „Wiosenne porządki” / Ireneusz Olszewski // Wszystko dla Szk. 2005 nr 7/8 s.32-33

16.       Sięgajmy do korzeni – Marzanna / Magdalena Ciechański / Klanza w Zabawie i Eduk. Dzieci 2004 nr 1 s.19-23

17.       Superwychowawca :scenariusz turnieju z okazji pierwszego dnia wiosny / Barbara Platis // Bibl. w Szk. 2004 nr 2 s.18

18.       Święto wiosny – scenariusz szkolnej imprezy dla klas I-III / Katarzyna Piaskowska, Marzena Bartosik // Wszystko dla Szk. 2005 nr 2 s.13-14

19.       Święto wiosny / Hanna Rudnik // Wychow. w Przedszk. 1986 nr 3 s.158-160

20.       Święto wiosny i radości : scenariusz imprezy – turnieju klas na pierwszy Dzień Wiosny / Anna Matuszkiewicz // Wszystko dla Szk. 2004 nr 2 s.18-19

21.       Święto wiosny i radości : scenariusz imprezy na wesoło na Pierwszy Dzień Wiosny / Anna Matuszkiewicz / Por. Bibl. 2006 nr 2 s.35-37

22.       Święto wiosny i radości” : scenariusz turnieju / Anna Matuszkiewicz // Wychow. na co Dzień 2004 nr 4/5 dod. s. X-XII

23.       W tym dniu nie warto iść na wagary : (propozycja powitania wiosny z przejęciem przez uczniów władzy w szkole) / Janina Juszyńska // Bibl. w Szk. 2001 nr 2 s.9

24.       Wieczór poezji o wiośnie : scenariusz / Grażyna Folga // Bibl. w Szk. 1993 nr 1/2 s.34/36

25.       Wiosenny turniej : scenariusz imprezy integracyjnej / Katarzyna Kelsz // Życie Szk. 2003 nr 3 s.167-168

26.       Wiosna – ekomyślenie : scenariusz festynu ekologiczno-sportowego / Alicja Chudy // Wszystko dla Szk. 2005 nr 3 s.18-19

27.       Wiosna blisko : inscenizacja na powitanie wiosny dla dzieci młodszych / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Por. Bibl. 1993 nr 1/2 s.52-55

28.       Wiosna na łące : (montaż słowno-muzyczny) / Barbara Grabowska, Jolanta Cieślak // Naucz. Pocz. 1992/93 nr 4 s.25-29

29.       Wiosna, moda i my, czyli jak powitać wiosnę? / Anna Zientalska // Wszystko dla Szk. 2000 nr 3 s.3-4

30.       Wiosno, przyjdź! Scenariusz uroczystości dla klas I-III z okazji rozpoczęcia wiosny / Lidia Kutrybała // Bibl. w Szk. 2002 nr 1 s.23-24

31.       Witaj Wiosno / Tomasz Lato, Mirosława Woźniczko // Naucz. Pocz. 1989/90 nr 6 s.589-592

32.       Witaj, Wiosenko! (scenariusz uroczystości szkolnej) / Aniela Rodziewicz // Wszystko dla Szk. 2007 nr 7-8 s.24-25

33.       Z książką na wesoło : impreza czytelnicza na Dzień Wiosny dla uczniów gimnazjum / Irena Ignatowicz, Halina Iwaniuk // Bibl. w Szk. 2007 nr 1 s.18-19

 

Opracowanie: JJ © 2003-2008