Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE : wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1. 50 lat Pogotowia

50 lat Pogotowia  Opiekuńczego we Wrocławiu : lata 1946-1996 / [zespół red. Lidia Dul i in.]. - Wrocław : "Via", 1996

2. Borowski Ryszard

Wychowanie i resocjalizacja młodzieży oddziałów izolacyjnych w pogotowiach opiekuńczych / Ryszard Borowski. - Warszawa : "Kronika", 1995

3. Krupiński Alfred

Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem / Alfred Krupiński. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1990

4. Praca wychowawcza

Praca wychowawcza  w pogotowiu opiekuńczym / [red. nauk. Stanisława Nowaczyk-Kunkiewicz, Franciszek Kulpiński]. - Warszawa : IKN, 1989

5. Śniegulska Anna

Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym / Anna Śniegulska. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2004

 

ARTYKUŁY

 

1. Diagnostyczna funkcja pogotowia opiekuńczego / Waldemar Cisowski // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Z. 20 (2004), s. 83-99

2. Co dalej z pogotowiami opiekuńczymi? / Gabriela Michnik // Probl. Opiek. Wychow. 2004 nr 3 s. 27-29,64

3. Czy pogotowia opiekuńcze są potrzebne? / Jan Wszołek // Probl. Opiek.-Wychow. 1994 nr 5 s.21-22

4. Czy pogotowia opiekuńcze są reformowalne? / Henryk Szostak // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 7 s. 47-48

5. Gdy dom nie jest domem / Katarzyna Chmielowska // Śląsk. 2001 nr 8 s. 13-14 (Pogotowie Opiekuńcze dla Chłopców w Katowicach)

6. Interakcje wychowawcze w pogotowiu opiekuńczym / Stanisław Kowal // Edukacja. 1996 nr 1 s. 101-105

7. Kilka uwag do rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek / Joanna Kowalska // Probl. Opiek. Wychow. 2001 nr 5 s. 17-20

8. Motywacja szkolna u dzieci z pogotowia opiekuńczego / Helena Adamczewska // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 8 s. 29-30

9. Nie odtrącajcie nas / Gabriela Michnik // Głos Naucz. 2003 nr 4 s. 12-13 (Problem włączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych do systemu opieki społecznej)

10. Nowa formuła pogotowia opiekuńczego : projekt / Elżbieta Błaszak, Maria Kapica-Szczepanek // Probl. Opiek. Wychow. 1999 nr 7 s. 23-29

11. Nowi wychowankowie w pogotowiu opiekuńczym / Zbigniew Głomski // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 6 s. 11-12

12. Opieka interwencyjna nad dzieckiem jako nowe zadanie pomocy społecznej : na przykładzie działalności Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie / Małgorzata Bozacka //Zesz. Nauk. URzesz., Pedag .-Z. 1 (2003) s. 265-276

13. Pogotowie opiekuńcze - co o nim wiemy, a czego jeszcze nie? / Anna Łopatyńska, Tomasz Eichner, Wiesław Śliczny // Opieka Wychow. Ter. 2000 nr 1 s. 17-20

14. Pogotowie opiekuńcze - nowa forma opieki // Maria Kolankiewicz // Probl. Opiek.-Wychow 1994 nr 9 s.13-15

15. Pogotowie opiekuńcze - rys historyczny / Ewa Cyrańska // Probl. Opiek.-Wychow. 1994 nr 7 s.37-42

16. Pogotowie opiekuńcze / Michał Bryk // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 7 s. 23-25 (55-lecie wrocławskiej placówki)

17. Poziom umysłowy wychowanków pogotowia opiekuńczego / Jan Szałański // Rocz. Pedał. Spec. 1995 T. 6 s.190-198

18. Praca oddziału izolacyjnego w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Szczecinie // Opieka Wychow. Ter. 1994 nr 2 s.23-25

19. Praca pedagoga w pogotowiu opiekuńczym / Gabriela Michnik // Probl. Opiek. Wychow. 2002 nr 4 s. 31-34

20. Profilaktyka alkoholowa w działalności pogotowia opiekuńczego / Ewa Cyrańska // Acta UL Fol. Paedag. 1993 z. 31 s.71-75

21. Program "Ku dojrzałemu ojcostwu" / Jarosław Przeperski // Probl. Opiek. Wychow. 2001 nr 9 s. 54-55

22. Projekt interwencji kryzysowej w pogotowiu opiekuńczym / Jerzy Dziubiński // Probl. Opiek. Wychow. 2000 nr 8 s. 27-29

23. Przełamywanie nieufności / Jadwiga Perwenis // Probl. Opiek.-Wychow. 1996 nr 5 s.31-32 (Praca z wychowankami pogotowia opiekuńczego)

24. Przemoc w społeczności wychowanków pogotowia opiekuńczego / Anna Śniegulska // Rocz. Komis. Nauk. Pedag .- T. 55 (2002) s. 143-152

25. Przemoc wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego / Lidia Pustkowiak // Probl. Opiek. Wychow. 2000 nr 2 s. 12-15

26. Przyczyny pobytu dzieci w młodszym wieku szkolnym w Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 w Katowicach / Maria Lusina // Auxil. Soc. 1997 nr 3/4 s. 265-269

27. Przyczyny umieszczania nieletnich w państwowym pogotowiu opiekuńczym na podstawie badań przeprowadzonych w Krakowie w roku 2002 / Maria Lusina, Grzegorz Śliwa // Auxilium Sociale. 2004, nr 2, s. 193-202

28. Religijność wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Kielcach - uciekinierów z domu rodzinnego / Tadeusz Sakowicz // Prz. Reliogiozn. - 2000 nr 1 s. 153-170

29. Rodziny wychowanków pogotowia opiekuńczego / Ewa Cyrańska // Acta UL Fol. Paedag. 1993 z. 31 s.13-22

30. Świat wartości wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i licealistów : analiza porównawcza / Anna Rybarczyk, Aleksandra Szewera // Opieka Wychow. Ter. 2001 nr 4 s. 9-11

31. W poszukiwaniu straconego domu / Teresa Szydłowska // Świat Probl. 1996 nr 7 s.31-35

32. Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli w pogotowiu opiekuńczym / Zbigniew Głomski // Probl. Opiek. Wychow. 2003 nr 3 s. 60-61

33. Wychowankowie pogotowia opiekuńczego / Irena Kuźnik // Probl. Opiek.-Wychow 1994 nr 9 s.18-19

34. Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w pogotowiu opiekuńczym / Sylwia Mirosław // Probl. Opiek. Wychow. 2000 nr 9 s. 52-54

35. Zabawa integracyjna z wychowankami pogotowia opiekuńczego / Maria Sakowicz // Grupa i Zabawa 2002 nr 1-2 s.62-66

36. Zajęcia terapeutyczne w pogotowiu opiekuńczym / Helena Adamczewska // Probl. Opiek. Wychow. 1996 nr 9 s. 25

37. Zajęcia turystyczne w pogotowiu opiekuńczym / Andrzej Szklarz // Probl. Opiek. Wychow. 1998 nr 6 s. 27-28

38. Zaklęty krąg / Beata Imielska // Głos Naucz. 2006 nr 9 s.7

39. Znaczenie funkcji diagnostycznej pogotowia opiekuńczego dla wyrównywania braków rozwoju wychowanków pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym / Ewa Cyrańska // Acta UL Fol. Paedag. 1993 z. 31 s.89-98

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony