Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Przeciwdziałanie agresji w szkole, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

KSIĄŻKI

 

1. Agresja i metody jej przeciwdziałania - odniesienia do praktyki edukacyjnej i działań prewencyjnych policji: materiały z konferencji zorganizowanej w Centrum Szkolenia Policji 21 X 1993 r. / Centrum Szkolenia Policji.- Legionowo: Centrum Szkolenia Policji, 1994

2. Andrzejewska, Iwona

Propozycje zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii. Z. 1 / oprac. Iwona Andrzejewska ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok: Wydaw. ZPDN, 1997

3. Antier, Edwige

Agresja u dziecka i nastolatka: jak żyć z dzieckiem od urodzenia do okresu dojrzewania? / Edwige Ankier. - Kraków: „eSPe”, 2003 (na okł. podtyt.:  jak reagować na agresję u dziecka?, jak pozytywnie ukierunkować dziecięcą energię?, dlaczego nastolatek zachowuje się agresywnie?). Sygn. 295177

4. Aż 77 [siedemdziesiąt siedem] razy: Liga Ludzi Pojednania / [red. Mieczysław Puzewicz i in.]. - Lublin: Radio Lublin & Spojrzenia Lublin, 1993

5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia: materiały z konferencji naukowej, Mysłowice 28 czerwca 2000 roku / red. Kazimierz Czarnecki, Wojciech Kojs, Maria Rozmus ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. - Kraków: „Impuls”, 2001. Sygn. 274901 Cz., 274902

6. Campbell, Ross

Jak naprawdę kochać pełne gniewu dziecko / Ross Campbell i Rob Suggs. - Warszawa: „Vocatio”, cop. 2005 (zawiera także rozmowę z dr. Campbellem). Sygn. 298365

7. Danilewska, Joanna

Agresja u dzieci: szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. Wyd. 3. -Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., [2004]. Sygn. 283782 Cz.

8. Haug-Schnabel, Gabriele

Agresja w przedszkolu: poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce: „Jedność”, 2001. Sygn. 278962 Cz.

9. Hollin, Clive R.

Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn. 295103

10. Kacprzak, Lech

Przemoc i agresja a oddziaływanie społeczno-wychowawcze: źródła - przyczyny - zapobieganie / Lech Kacprzak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła:  Państwowa Wyższa Szk. Zawod. im. Stanisława Staszica, 2005

11. Knez, Renata

Saper czyli Jak rozminować agresję: program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków: „Rubikon”, 2002. Sygn. 283842 Cz., 284378-284379, 283843

12. Kołodziejczyk, Jakub

Agresja i przemoc w szkole: konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. - Kraków: „Sophia”, 2004. Sygn. 295741 Cz.

13. Krowatschek, Dieter

Jak sobie poradzić z agresją u dzieci: poradnik dla rodziców / Dieter Krowatschek. - Kraków: Wydaw. WAM, 2006. Sygn. 299082

14. Pluta, Teresa

Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Kraków: „Impuls”, 2003. Sygn. 289505 Cz., 289506

15. Portmann, Rosemarie

Gry i zabawy przeciwko agresji / Rosemarie Portmann. - Kielce: „Jedność”, 1999. Sygn. 265188, 266249-266250

16. Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków: Wydaw. Unii. Jagiellońskiego, cop. 2004

17. Stein, Arnd

Kiedy dzieci są agresywne: jak możemy je rozumieć i pomóc?: poradnik dla rodziców i wychowawców / Arnd Stein. - Kielce: „Jedność”, 2002 Sygn. 285486

18. Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI w.: materiały pokonferencyjne / [Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze]. - Zielona Góra: KCZL ZHP, [2002]

19. Zaopiekuj się mną: pedagogika bliska życiu: praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Andrzeja Gołębiowskiego ; [wybór tekstów Andrzej Gołębiowski]. Radom: Ośrodek Profilaktyki i Edukacji, 2005

 

ARTYKUŁY

 

1.      "SOS" dla dziecka agresywnego / Maria Witkowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 338-343

2.      "Wezmę adwokata...": o sprawcy w roli ofiary / Jan Tatarowicz // Nowa Szk. – 1999, nr 5, s. 47-49 (Zapobieganie agresji w szkole)

3.      Agresja i przemoc tematem narady / Beata Kokott // Probl. Opiek.-Wychow. – 1998, nr 7, s. 60-61 (Ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie)

4.      Agresja w świetle koncepcji psychologicznych / Katarzyna Nadrowska // Życie Szk. – 2004, nr 2, s. 15-20

5.      Agresja wśród uczniów / Lidia Łukasik // Eduk. dla Bezp. – 2002, nr 1, s. 6-14 (godzina wychowawcza)

6.      Agresywne dziecko: (wyniki badań i analiz prowadzonych na terenie Słowacji) / Štefan Vašek, Miron Šramka // Auxil. Soc. – 1997, nr 3/4, s. 9-19

7.      Co zrobić ze swoją złością?: scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV SP / Iwona Czeczot // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 24-25

8.      Gimnazjum bez przemocy / Barbara Gąska // Probl. Opiek.-Wychow. – 2002, nr 1, s. 44-45

9.      Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole / Iwona Glapka, Elżbieta Michalak // Probl. Opiek.-Wychow. – 2002, nr 1, s. 43-44

10.  Jak pokonać agresję? / Elżbieta Leszczyńska // Życie Szk. – 2001, nr 8, s. 460-464 (Gry i zabawy przeciwko agresji)

11.  Jak pokonać agresję?: scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP / Lucyna Tomczyk // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 24-25

12.  Jak przeciwdziałać agresji? / Dorota Lubaszka, Agata Skibińska // Życie Szk. – 2002, nr 10, s. 615-619 (Propozycja programu i ćwiczeń)

13.  Jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi / Małgorzata Gontarek. // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 29-39

14.  Kompetencje nauczyciela a problem agresji w szkole / Małgorzata Agnieszka Samujło // Acta Elbingensia. - T. 3 (2005), s. 73-78

15.  Kształtowanie uczuciowości wyższej a wczesne zapobieganie niekontrolowanej agresywności [ref. ] / Hanna Olechnowicz // Now. Psychol. 2000. - nr 2, s. 17-23

16.  Lekceważona profilaktyka / Jan Tatarowicz // Nowa Szk. – 1998, nr 9, s. 25-29 (Zwalczanie przemocy w szkole)

17.  Mobbing jako czynnik potęgujący przemoc w szkole: próba przeciwdziałania / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Probl. Porad. Psychol. – 2002, nr 1/2, s. 52-63

18.  Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole / Jan Tatarowicz // Probl. Opiek.-Wychow. – 2001, nr 5, s. 32-38

19.  O przemocy: od ankiety do debaty / Jolanta Bajurska // Probl. Opiek.-Wychow. – 1998, nr 10, s. 24-25 (Przeciwdziałanie przemocy w szkole)

20.  Odpowiedź na zło świata / Piotr Winczorek // Rzeczpospolita. – 1998, nr 30, s. 8

21.  Pakty i umowy o nieagresji / Małgorzata Luty // Probl. Opiek.-Wychow. – 2002, nr 5, s. 42-44

22.  Problem agresji i przemocy w szkolnych działaniach profilaktycznych / Teresa Kaniowska // Eduk. dla Bezp. – 2004, nr 2, s. 40-44

23.  Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym / Beata Tomasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 2 (2005), s. 27-28

24.  Profilaktyka przemocy w optyce pedagogiki / Krystyna Duraj-Nowakowa // Auxil. Soc. – 1998,  nr 2, s. 29-40

25.  Program "Nie! dla przemocy i agresji w szkole" / Jadwiga Błaszczyk, Elżbieta Stajniak // Probl. Opiek.-Wychow. – 2002, nr 1, s. 42-43

26.  Program NIE! dla przemocy TAK! dla kultury / Agnieszka Gorlach // Probl. Opiek.-Wychow. – 2001, nr 2, s. 42-44

27.  Przeciw przemocy - uwag kilka [ref. ] / Wojciech Książek // Dyr. Szk. – 2000, nr 5, s. 12-14

28.  Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka / Mariola Marcinkowska // Probl. Opiek.-Wychow. – 2001, nr 2, s. 45-47

29.  Przeciwdziałanie agresji: szkolny program profilaktyczny / Barbara Woźnica // Katecheta. – 2003, nr 9, s. 22-27

30.  Przeciwdziałanie agresji wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Krzyżanowska // Szk. Spec. – 2002, nr 5, s. 296-301

31.  Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45 nr 3, (2005), s. 9-15

32.  Rola mediacji i negocjacji w profilaktyce przemocy / Hanna Przybyła-Basista // Psychologia. - T. 3, (2000), s. 49-65

33.  Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat / Diana Gulińska-Grzeluszka // Wychow. Muzycz. Szk. – 2004, nr 1, s. 13-17

34.  Rzeczywiście agresywna młodzież? / Magdalena Bloch, Monika Moniuk, Tomasz Wach // Opieka Wychow. Ter. – 1998, nr 2, s. 5-7

35.  Spojrzenie na problem agresji / Justyna Bojanowicz // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2005, nr 1/2, s. 60-68

36.  Sposób na przemoc w szkole / Mirosław Wojciechowski // Ruch Pedag. – 2000, [nr] 3/4, s. 117-122

37.  Szkolny program walki z agresją / Ewa Kowalewska // Probl. Opiek.-Wychow. – 2002, nr 1, s. 41-42

38.  Szkoła jest opętana dydaktyką / Andrzej Samson ; rozm. przepr. Dorota Nowicka // Dyr. Szk. – 2003, nr 10, s. 16 (O agresji w szkole)

39.  Temat:  Przemoc i agresja: konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II-III gimnazjum / Joanna Maraszek. // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 22

40.  Trening Kompetencji Społecznych - strategia redukcji lęku i agresji u dzieci w wieku szkolnym / Natalia Bleiker // Probl. Porad. Psychol. – 2002, nr 1/2, s. 43-51

41.  Trening zastępowania agresji (agression replacement training) jako metoda profilaktyki agresji i przemocy / Sławomira Perlińska // Eduk. dla Bezp.- 2004, nr 1, s. 50-51

42.  Trening Zastępowania Agresji / Jacek Morawski // Probl. Alkoh. – 2001, nr 4, s. 23-28

43.  Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami / Dorota Czarnecka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45 nr 3, (2005), s. 26-28

44.  Umiejętności interpersonalne jako element profilaktyki agresji / Maria Kazimierczak // Probl. Porad. Psychol. – 1998, nr 2, s. 51-54

45.  W królestwie dobrej wróżki - zabawy zapobiegające agresji / Anna Werońska // Wychow. w Przedszk. – 2001, nr 10, s. 600-601

46.  Wybrane sposoby kontrolowania agresji dzieci i młodzieży / Grażyna Poraj // Acta UL, Fol. Psychol. [Z.] 7, (2003), s. 17-26

47.  Wychowawca wobec agresji / Janusz Mastalski // Pol. Sac. - Nr 12, (2003), s. 261-276

48.  Wyzwolić z agresji / Anna Krasowska, Halina Krzywonos // Głos Naucz. – 2000, nr 9, s. 8

49.  Zabawy "przeciwko agresji" w przedszkolu / Elżbieta Bocheńska // Wychow. Na co Dzień 2003 nr 12 dod. s. IV-VIII

50.  Zabawy przeciwdziałające agresji / Marta Drabik. // Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 37

51.  Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej / Renata Knez // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 10-11

52.  Zajęcia na temat zapobiegania agresji / Wioletta Bednarz, Anna Zygucka // Probl. Opiek.-Wychow. – 2003, nr 5, s. 33-35

53.  Złe zachowanie / Teresa Konarska // Głos Naucz. – 2002, nr 4, s. 8

54.  Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szk. – 2001, nr 1, s. 30-31

55.  Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Nowa Szk. – 1999, nr 5, s. 61-62

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony