Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


Adaptacja dziecka w przedszkolu : wybór literatury

1. Adaptacja dziecka do przedszkola i szkoły : [materiały z konferencji, Szczecin 18-20 maja 1987]. Szczecin : ODN, 1990
2. Bielecka Maria J. : Adaptacja dziecka w przedszkolu. Probl. Porad. Psychol. 2000 nr 2 s.153-156
3. Czechowska-Piękoś Agnieszka : "Spotkanie ze złotą rybką" : scenariusz zajęć adaptacyjno-integracyjnych... Głos Naucz. 2004 nr 6 dod. s.3
4. Górska Małgorzata : Będę przedszkolakiem - program adaptacyjny. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 7 s.408-410
5. Irzyniec Mariola : Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnych do środowiska przedszkolnego. Chowanna 1996 t. 1/2 s.72-78
6. Jankiewicz Tatiana : "W zaczarowanym lesie - zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy plastyczne - malowanie farbami plakatowymi : scenariusz zajęć adaptacyjno-integracyjnych. Głos Naucz. 2004 nr 6 dod. s.2-3
7. Kempisty Anna, Bukowska Anna : Program działań adaptacyjnych : wczesna adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkolnych. Wychowawca 2004 nr 3 s.12-14
8. Leszczyńska Mirosława. Gołubowicz-Pachucka Irena, Majnusz Barbara : O adaptacji trzylatków w przedszkolu. Wychow. w Przedszk. 1998 nr 7 s.528-531
9. Lubowiecka Jadwiga : Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2000
10. Łapińska Edyta : Adaptacja przedszkolaka . Gaz. Szk. 2003 nr 42 s.13
11. Łuczak Halina : Zajęcia adaptacyjne z dziećmi trzyletnimi. Wychow. w Przedszk. 1995 nr 7 s.434-435
12. Suświłło Małgorzata : Muzyka łagodzi pierwsze trudności. [Adaptacja dziecka w przedszkolu]. Wychow. w Przedszk. 1993 nr 10 s.588-594
13. Wdowiak Teresa : "Witam w krainie zabawy" - zastosowanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne : scenariusz zajęć adapatacyjno-integracyjnych... Głos Naucz. 2004 nr 6 dod. s.2

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony